مدیریت و منابع انسانی باور من بر این است ایران با اراده خودمان ساخته می شود. اگـــــــر روحیه و امید داشته باشیم. کوشش من در این وب سایت، ثبت دلنوشته ها، دغدغه های شخصی و مستند کردن ابزارها و روشهایی برای بهبود مدیریت و وضعیت منابع انسانی است. ایمیل:azaminejad@gmail.com همراه:11-16-210-0912 http://hrjournalist.mihanblog.com 2020-08-12T06:20:43+01:00 text/html 2020-07-20T08:57:38+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد تجربه كوچینگ در شركت بین المللی IKEA http://hrjournalist.mihanblog.com/post/572 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.ikea.com/images/our-workplace-de75d008f723cc54f9d1dcfc9e8536a0.jpg?f=s" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 107%;">تجربه موفق آموزش و پیاده سازی كوچینگ در یكی از بزرگترین شركتهای بزرگ چندملیتی دنیا در صنعت خرده فروشی، </span><span dir="LTR" style="line-height: 107%;">IKEA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> خواندنی و شنیدنی است. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span dir="LTR" style="line-height: 107%;">IKEA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> تولیدکننده و فروشنده بیش از ۱۲۰۰۰ کالای مصرفی خانگی است که شامل مبلمان، کمد و کابینت و جارختی، تخت خواب و کالای خواب، لوازم سرویس بهداشتی، لوازم نوزاد و کودکان، لوازم پخت و پز و میز آرایی، انواع ظروف سرامیکی و چینی و پلاستیکی، ابزار نور و روشنایی، فرش و کفپوش، ملزومات سفر و پیک‌نیک، تزیینات منزل، لوازم شست و شو و خشک‌شویی، گل و گلدان و اکسسوری‌های دکوراسیون داخلی می‌شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 107%;">شركت </span><span dir="LTR" style="line-height: 107%;">IKEA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> در كشور انگلستان با حدود 750 مدیرداخلی، در یك برنامه كوچینگ با هدف مدیریت عملكرد، به 80 نفر از مدیران و سرپرستان خود آموزش های حرفه ای كوچینگ ارائه داد و از آنها به عنوان یك كوچ تایید صلاحیت شده در شركت استفاده كرد. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span dir="LTR" style="line-height: 107%;">Phil Rogers</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مدیر توسعه استعدادهای برتر شركت </span><span dir="LTR" style="line-height: 107%;">IKEA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، می گوید:«طی ده سال گذشته، آموزشهای متنوعی در شركت </span><span dir="LTR" style="line-height: 107%;">IKEA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">ارائه شده است، اما با آموزش های كوچینگ، تاثیر مستقیم آن را در عملكرد خود و كاركنانم لمس میكنم.»<o:p></o:p></span></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 107%;">جالب این است همه 80 نفری كه كاندیدای آموزش كوچینگ برای شركت شده بودند، صلاحیت های كوچینگ خود را براساس استانداردهای فدراسیون جهانی كوچینگ پاس كردند و این نشان میدهد كه این افراد به درستی برای انجام كوچینگ در شركت </span><span dir="LTR" style="line-height: 107%;">IKEA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> شناسایی و ارزیابی شده بودند. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 107%;">دستاوردهای آموزش كوچینگ در شركت </span><span dir="LTR" style="line-height: 107%;">IKEA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"><o:p></o:p></span></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin: 0cm 18pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="line-height: 107%;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 107%;">آموزش های كوچینگ شور و اشتیاق فوق العاده ای در شركت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp; IKEA</span><span lang="FA" style="line-height: 107%;">در میان كاركنان و تیم های كاری ایجاد كرده است.</span><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 18pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="line-height: 107%;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 107%;">به طور مستمر از كاركنان بازخوردهای خوب و تحسین برانگیزی از كیفیت خدمات كوچینگ از كوچهای منتخب دریافت می شود. </span><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 18pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="line-height: 107%;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 107%;">داستان های بسیار خوبی، از نحوه تاثیرگذاری كوچ ها، در كسب و كار، كاهش هزینه ها و بهبود خلاقیت، جمع آوری شده است. </span><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 18pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="line-height: 107%;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 107%;">در شاخص كلیدی عملكرد شركت </span><span dir="LTR" style="line-height: 107%;">IKEA</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، پنج درصد بهبود و افزایش بعد از اجرای كوچینگهای سازمانی مشاهده شد(این عدد برای بهبود در </span><span dir="LTR" style="line-height: 107%;">KPI</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> های سازمان قابل توجه است) </span><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin: 0cm 18pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="line-height: 107%;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3">میانگین امتیاز شایستگی و ارزیابی مدیرانی كه از خدمات كوچینگ استفاده كرده بودند از 60% به 90% ارتقا پیدا كرده بود.&nbsp;</font><font face="B Mitra" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin: 0cm 18pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تجربه آموزش و پیاده سازی كوچینگ در شركت IKEA، نشان دهنده قدرت كوچینگ در سطح سازمان و كاركرد مناسب آن است.&nbsp;</font></p></div> text/html 2020-07-15T08:06:32+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد رهبری جهانی در عمل از دست رفته است! http://hrjournalist.mihanblog.com/post/569 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.economist.com/img/b/1280/720/90/sites/default/files/images/print-edition/20200620_SRD001_0.jpg" alt=""> <div><br></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">روزنامه اكونومیست، در گزارش ویژه ماه جولای خود، ضمن مرور تاریخی رفتار و تعامل رهبران جهان با سازمان های جهانی از جمله سازمان ملل متحد، و با توجه به بی توجهی و خروج كشور رئیس جمهور آمریكا نسبت به سازمان های جهانی از جمله سازمان بهداشت جهانی،&nbsp; می پردازد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">این گزارش خواندنی و جذاب است و مطالعه آن بسیار پیشنهاد می شود. (دوستانی كه علاقه مند به دریافت آن هستند می توانند برای نگارنده پیام و فایل آن را از طریق ایمیل دریافت كنند)&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">اما به نظر می رسد عمق چالش و بحران در موضوع رهبری، همزمان با بروز پاندمی كووید19؛ می تواند سازمان هایی شبیه سازمان ملل متحد كه شكل گیری آن با هدف توسعه پایدار و برقراری امنیت جهانی بعد از جنگ جهانی دوم بوده است، با مخاطره جدی مواجه كند.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">شاید تنها راه حل برای باقی ماندن توافقات و پروتكلهای جهانی، بازسازی و بازنگری در رویكردهای رهبری در سطح جامعه جهانی باشد.&nbsp;</font></div><div><br></div> text/html 2020-06-11T11:05:02+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد توهم شایستگی! http://hrjournalist.mihanblog.com/post/566 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/August_Natterer_Meine_Augen_zur_Zeit_der_Erscheinungen.jpg/300px-August_Natterer_Meine_Augen_zur_Zeit_der_Erscheinungen.jpg" alt=""></div><font face="Mihan-Yekan" size="3">به نظر می رسد توهم شایستگی، از جمله اختلالاتی است كه در برخی از افراد در قالب توهم بزرگنمایی بروز می كند، در اختلال توهم بزرگنمایی فرد احساس بزرگ بینی، قدرت، دانش و یا هویت می كند. اینگونه افراد براین باورند كه استعداد خاصی دارند و یا كشف بزرگی انجام داده اند.&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">در طول سالها آموزش، مشاوره و كوچینگ گاها، با چنین افرادی مواجه بوده ام، پیامدهای برطرف نكردن چنین عارضه ای، نه تنها برای خود فرد، كه برای كاركنان و سازمان و تمامی ذی نفعان بسیار زیاد خواهد بود. گاهی توهم شایستگی از عدم آمادگی ذهنی و ظرفیتی افراد می آید یعنی وقتی فردی هنوز از نظر ذهنی گنجایش یك مسئولیت، جایگاه، پست و یا موقعیت شغلی و اجتماعی نداشته باشند و در آن جایگاه قرار گرفته باشد.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;استفان هاوگینگ می گوید بزرگترین دشمن شایستگی و دانایی، جهل نیست، بلكه توهم شایستگی است.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">حواسمان باشد كه توهم شایستگی هیچ ارتباطی با نوع بودن مطلوب ما ندارد.(كد مخصوص دانشجویان عزیزم در كلاس های رهبری)</font></div><div><br></div><div><div><br></div></div> text/html 2020-06-10T10:08:09+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد جزئیات بیشتری از به كارگیری كوچینگ در شركت گوگل http://hrjournalist.mihanblog.com/post/565 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExIWFhUXGB0WGBgYFxgYFxoYGh0XGBgdGh0YHiggGCElHRgYITEhJikrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0mICUvLS0tMC0tKy0tNS0tLS0tLS0tLS0tLS0vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAKgBKwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAFBgMEAAIHAQj/xABAEAACAQIEAwYEBAQEBgIDAAABAhEAAwQSITEFQVEGEyJhcYEykaGxFMHR8AdCUuEjYnKSFTNDU4LxorIIFmP/xAAbAQABBQEBAAAAAAAAAAAAAAADAAECBAUGB//EADMRAAEEAQMDAgQEBQUAAAAAAAEAAgMRIQQSMQUTQSJRYXGRoRQjgcEGMkJSsSQzNNHw/9oADAMBAAIRAxEAPwBFFzTXcfsVKi9dT9PlUTpsfP8Af1qyi1WVgmhYU1m2PT00q5aaND/7qrbFXcPhGubaDryqTWOcaaMpt4/rOFJaM6n5UQsWTyEfSquJxdux4QM9zoN/fp96qtev3NWfu16Jv89/rV38JHELmdn2CrnUPf8A7fCYFSNzUqMRtSscJb3bMx82NeBEGqgj0J/WiNn0rcbFExzHO5Nnet1qriMeEZFbdzA9hJPpsPeheA4gQ0O/gAJJc7e++8UPxGMNy41wbEZE/wBPX3OtFnOmMO5jcqEfd7m1xwmfvZOh0Gnqa2EUA4biWyiTP686KWL81j1auuJBoK9XgganXoP1rVWrRGkUvgl4tbtfbr7DQfSq9xq3atGp6Tbj5VDEuZgfPoKrG2OevmdauBd/U1o1ukM8qTiWmgobZirFkaknYfM9AKjyV7PLpTpuRZRFOJuuiHIOi6fM7n516+PL/wDM8XnAzD35+hodWTSpRsqy6w2+m89Ryqtfg7isa5pH78vzqJzS5Uj6eFoUA20+3yrXvP0rYmoCfF7UjjhIHdypg5FQXrhPOtyar3WpUm3lRG5vPKtTr8RgdP1qtiLviEa9fyquzFjQnSAGuVoQaFz29wnaPdEVa2NtI5g1Paxo2LD160KW2OdeXLY0A5/pSt/NJFulcdpe4/GkeS/zqccRcaZjHTl8qWLWJZTv6iiFvEZhIqTXB2PKFqdK+H1A20+Qr17Eyenpt/aqdy6TzgdeZqLEuY9x96w1MKr4vyvGRegPrr96jNoefsSPzrc1pT0FHe73XpEmPc/lU1o8jv8AetLYjQjTqNv7VK45RJ+3nUEWrx4V7h+FNxo5bk+VEuL4vuUW3bHjbRfIdau8D4fktCT4m8R99hr0H3NL+Nu5r7sdgcgPQDT9+tbbGDS6fef5is1x70uwcBR4a0E31Y8+tT56gZpMRNRYzEC0sljPRdT9axXPc42crQDG17Kw55cz+5qxZtcvlQzhuNVwWG3OdCP9X60UF4DTcnlTfFS+HhWPwqkQQCPOo8ThV2A1O1VLfC8Vimu9ziFtLbIUKSRmaAx1161U4fxV0Zrd6C6mC41nQHX570t14Tdusovbw+TTly/SrNoRUbYgFdsxPLr6+VCv+H3za7/8WFZoKWkEgSAYafIikXAJwwvyEwNegabnYfvlXinLpyOx8+c+u9AuD8WDKGI3+I6yD5zuJ/8AVGnvCIiSeX3nypJqr0jhTE1FduR68h1NVHtOWVEfKzmBvkUATJnU8huN6r3brYe73d4qxIkOs7c5BJ+h9qbfmlIRY3DKtEZN9juf83969atMTilCknXQn2Gp9qEfiLysO8s3LVtoAYagTtMgx7UrrCbbvFlFbjx+9/Sos0annv5H96VoBl1Pi8+Y/t6RUly4PWdh1p01VgZtbFq1e7FVL3hBOYiNYXb6/oKgu4fE2wLrIpSJmdcp6ecUi6uU4jB4Nq61wjU+/l0r0tUAxIiRrO3nWiYdifCSPJdfvp8gKe6TVu5wpnuAamq5aDnPofIcv3515ctlDLax13Htt8qr4rFaAIMzEwoHMmlylW3Aypb2J6VTuuYnrVTE4W/aytcUorGOXPbTlUsE8y3t+lQkkpuFb0elEkoDuBlaGvQYrcKRqQR00O9V79xV1Zgs8p+dChxmlodQIkIia4D5lXLd2a0cT4um3pz/AH5VWDLvvz6isv40L8TxPufpRe5fgqg3RVne36r24ZYkbf2FT4NtSPKflUNiGErqKmS0RqRI6fvehAO33S0ZXwjTdvcDj3UlyW1HLUeZ/envUivIkV4bgieVQlCTPw/f35ferKweRRwpyagN4eZ9ATXjWz1zeR0+351urgintLYPmr+St+H2czhTrLhfbQfYzXtT8F/56Hkzf2Hz/SlGAZGg+6We25OgFJF4eJx/mafnT2BSdxmxkvP0JzfPWt/qguHHhZOjd+YqWFG/lp7bj71mB4VaxGNVbtxlHdyqrHiIzSJOg5ac+orLHXk305A1fwFxFuK4ALrMTGxBDa8xBNc1eFtkeuyou0mFTD3FVBl0K5SACwAQz1OpOp6mh2DxEk+Wg9Nx96YA+GuMxuWWuNqP6Qo8jqRy0jlUvYfg1i5iXLrK5cyITI3iT/VpGh018qePwClJWa8q7wVj3DFkhdYbJJbSCdjsCBI6AUp8R4VfN03RYbu4Gqr5RJA+GY9K7FiMAraydBlUT4Bt/LtvVZe6w4YSzXDvrP30G+w8qPFp3OedotBknAYA4rlvCm3120HpuPvV8PcCBbVt2KjKMrKqAajxk67eu3KjT2sPcv3GXIbmhdVMgEyASo2Jjn0qxeSVYDoQPlWjH0kvFvP0VV3UNjvQPquaYNu7vMrMJ3GwBB1Ee0UewFyM0nY5deSjX8/pSRxDD3Lbst1SHB1n9eY860/EsUy5jEzFZhblWN+D8V0rhuJDvCwylSS24AHh99T9KA9pMUrXgFyyCdR0Owrfsrxq2r2rXJwLTToROgI85j51Y4bYsY7H2rCSma7BiSxVJLEnYSqsPKRQQw77KP3B2toKh4dZLsVys4+EhQScsTy9fpRftHe8Atm4xAnQqo6QJA5a12i1g7NhGRES3aCksAAogDxSfSdTSDYs4I4s5nvANKW+9suloltIDMIJJ8ImJnSdKUkfqCUcuCuc28XAJJ0GtWm4birSC+4t93E5Q3jCnX00008qn/iH+GwuKyYXV0P+IsHuwdGA3311A09634/xO2tpSLdtiwGVArEtIABDbERz38qk67FJog2jZVXIW+Fc0EEjcRPPoKl4xijBSDAmRmaBsFJG0aHTzp77G8csNh/8RO4OzW2QgHT+XTxA1YTiPDrV2LaEsw1IBIA5gBzPLUAcqnJERTnYCjFJQLWrkWFMT5GB5cz9x8qN9ncWqlyWXMBMOSBlG+sHr9BR3tJhcDcuq1qbS695lULmOmWJMTvJ9PaibuCT/DtqQ7QA25kxEmTAnp8qK/SylnCG2dgeDaX+0mPDPmVlIM/DMQCQJPM6UJwdyLisR4Vb0gHfXlv9KYcb2dLoWW4MwzEyRDKozGPOOmlDLhGige3pQWs9NKbpPUSFc43jLQgXFz7TleDpAAYmY15aGrvBuK22ZbduxknmCDynXSTS9jbRMHxEAECdQI/fOjnZ7AhbucEFSnh3mDGpkfTlOsUF7NoCebtyRyOf4bjJ5TERQrieMKtkUA6a+KD5cjHr5ii5pW7QXDaz35IUnIPhILgDQakqdpkDrUWgnhYuga10tv4CVeIg27rKAAJmAZidd/r717wfAq8tmAJk7T7eVV7cXZmfnrRHh1pLamSRrsJ1n0Gm31qw+w2ltRkb7PC3tqqu4VpMiREQdvn/AGq0GqDB4Zcxyklm8R0P25VOTFOCoOy7CitjU9AdPU6n7/Wpa1tCCQdzr+vyqQinCeTlaGql60CTVpzFVnw0mSTNIqUWMk0i/dHmc3lt/wC/erWHuwQw/lIPy1ryo7ybeZAPp+9Pehg7TYUh+Zgp+RgQCNQRI9DrQjtNgM6ZwJK7jqPzj86l7PYvMmQ7r/8AXl8tvlRYiuqBbqYPmFg5hlx4SRwvh34l1thoWQX1g5RuBPPbeivavg1hFV7Vq4riCxZ5GWcpB8RjYnQchUeN4G64hGtOltCwYs50UgggH/VqAT5DpVntDazuAz27SACbmgIE6fEY+W/KuU1ET4pdrl0WnfHJHuCXHvMARbeddZEn5j86sYAO+Jt4ey5QupVnBgrbHiaI5+EVQftJfsHLbvF7KkgSqqXXqRBI6jX9KzgvaAnG278Bf5D08XhEnnqd/Kk7cAot2kprXEXMDiETDXruJt3xC2nYaXCYRlZoVBIYHrHM1vxPCYnvFGJvKpck93ZnLprBuGC5nQ6Ab0u9su0Ze4gsM5NsqzEsGAa2SVIgw2p6DbarZ45+KtZ0uXGdT/MqrlJiQMoAI2+dSE72wkA1aiYmOmB5pGeJcLTCsL1ie7JHeaHLBMEydDrRBTImgnFseb+ELZWdmUgtM5Z0YBeo1gVLgOJd3hLd2/KQoBzCGPJTHVgAY861ujTkMcx/AyqXU4huDm/JTpwu3exLfiAWQIDbgEkZiEYCBpqFn/VSV244ILThrStlOmoObeByE67GiF7txN1BbskeKGLOBKMQCPDtrB5/CKqdr7l2ReC5FVoCzmjNqCSAOYIrO1e0agmM4KtwC9PTxkJXwXD7txiqIxZZkQZBHlypr/hdj7GEx4uYnMCEZLYVSWNxoWDyGhbfqKYv4b8RD/iH+F27smFBOUK8z0Ega+Y8qAcfvj8cciC5cYJEqFbvDBED+UxH0oHdddUpfh2hoNrs+L4tbxK3UtPLC3JBBBEzpB3+HlSt2puXLls25QNA1UNMkwuWTGmhNFOynZy4o73EXEVyPgtgwB0dyYf2AiNzQzGcPuXXOTRVBkwNCAQuv82pETUHB7iLGUWMsaHVwud4zAjF4u/eOYWjdcgfzN4jp5DqflU/4Dvrow1m2URVlyo0AJHibmYnnTDw/hLWV7q4QXUnMQImSTMec1YXDZG7xFBaIIOgZd4kba6g+vWt52jP4X8v+Y5WUzUN7/r4SZxJDhb4soHZGAKZviO87elNXD7r/h2TMJDQ3gJKnNO4IB8J23pY49wjEXLy3lQlEIBVZzKAZJA/mGvKnG3woHMVbMlyGOUxpzBjfpBrDnkfsa1/haUGzuOLEDwQZpnadv35RQ/i3DgFuOs5spyrv4uUU0Gzld4EL9oLfZcutK/anjATKLRk5hJ5aa6deVdCKOiBPssk/wDIr4q/i+ymGW3JtXe+jVwWksQSW31+XOqt7AW/wVq7B73w5zJ5jXQ7bg0T4rxIZdFbOAZb+WI6zMRrFI9ni7G1cRwSHggf0kVzse8ram7fCOcH4QmIR7lw3MoJCZBoWGhkxrqRpVjsW8h1I8Vsm2fSZ9uelVOB8QyYe5bVVcLDCWKxmg9DOo8iOtXuxVohLrnd7knpsCfqTTOJzaoa8hunwmM1y/jWGFzEMwaM1xgSdhqdfkK6bceAT0E/KuYYNbwe2XVfEx6HYAtp7j508YdyFW6V26eHjJqkRxfArdlUe1e7wtAKxqAdmEeYiq1zwgaeZ99vpFMmOzPhgoaJ1MrA0JOWYEE8h5c+WnZzsldxiZkRgn/cJgHqBM5tegpw51ZWs6OPOc+ytdkry201tMxOsgLrvpJNVu04XvhcC5Cw+EwDI30HkRRSxwpsOxsxm7tsviMHWCDp1BBHrUXG+yuMuW/xSIbqa6JJdchKnw7kaHVZpmg7lJ5bsASxcYHTc/b35V5D/wBQ+X5/2rEEevP1raaPVqrv24C0TfXf5/Kt5qO+dJ5iCK8FocwCetIJGiNxR4CtLgmB7+nT61gtH+o/v61soj9f1oJNozWhuQbKs8OxhtuGA1GhHl++dN+FxS3BKmevUetI9wToN+vSpMHfe02YOfPaKt6TWugNchA1GlbK27orpfCeHpdJDnw7R1n8qT+1vYW0jBsNlSTGQk5Z1OhglftRzsrx5cRauKyfCchKsQrFpIjmp9+YoT2p4xZwxRnS8AmVQO8LAklixykwxA69KhLqjNqcn039kSLTCOA4zX3XN+N8LxNsnPZcL/UBmX5rIHvQ3hl4tcRRqc3LU+w5mux8L4xZxAmzcDRuNQw9Qda0xty0plkUuNfhBI5gzGnWtObQxhm8Pws2PUvLtpblDsV2bwoW5Hf3WUD4bZGmigBjlRjJ3/vQngfDL6nugCqKzEk6bnbzPLTnTNxLH5rIc5nttp4WAytMkEaQOhHloYpHtcbvt3g73KCTlIA8Ik7SKxtOI3OIluvgtaclrQYwLTRw20mDzKbr3LjhnFoHoCxKqdtB8RidKCcN4p+PxSi8clq0wdUjMrEGIYxqddjEgGKq8K7M427YOMtEEvKMFYq7BT8RJOslRInkKbv4f4KycJiLb4cLig8XGPiJkh7Zn+VQJBC/0sdzVqXUhzDHFgff9VVZCWuEkmT9lU7ZOXsFZsE5WbwDKQB8MA89jTTg+B2MThrC4m3C3Al1kByksFzANGo328qBYHgGLxN8Ldt/4aCAGBUQdjroduWh5Do38S4Oli0b1y447kG4SpmQoJIht5rJL2sGTlX3yAuocLluOtCxxW7bw57pUOVckgBSqmNNYNU14Yo4itu48y2Zjv4mUMAZmfei+C7O4zF95jrRtW8zEqDzjYCQekSY9qvdm+zhxl9saX7u5bulLtkocodUUSrTqDIO2kn1oj3hg3EqI8BOPZrjYNp+8ZQLTZSWOgA0BJY+8+Yothb+GvsRavK5EMVt3NtCJhT6CfPzpJvdmAlxVvswssWuXO7JMlfhmBP80bfy+9ZZ4dh8Bi8Pewty8TnVbiuGKtavEKZJUAESGjeQJFGjmaapCfEckJg7YYQCGUHOoGcz1MKJPPT60nW+NA7MpgxB0M9OVO2PuJcw/eXGhzdL5dSQQSoBiQPCPzpGx3ATcZ5KqhOYE76gT6DStjS6mYelgsLH1LQHZ8qR+OZdYX50SwNzNbVxAzAHTz1/Okqz2Sv3bZu4e33lsMVB8IYxoSFLaD60V4Fxjuk7m6jLctwhWRyAj0NWdNrY55drmi/qnk0z42bgrnabDXmtzZXORqUmCeh13jpXNsZ3meLylW/pYFYHkDXTbnaO0N1afnp+xVjCY+ziVIgHqjgGPY6VPUCKd/bD6Psmj3xt3FuFzC9xO6y5C5KgRsJI6E7mqhbWKf8AjvY1GBbD+B/6J8Den9J+npXP2tsrNmUqQcpkRBG49azJtM6A0QrbJhLkIjwQIXZblwopBMzAMQYn3+hpl4TwjGNhkfDDwkkxMHpP0+1JLWWuKVVSSIIgex+/0rqHDQO4VghXMq5yjlW8I112EHz5c5rPmBbkK/E1so2u8BDxfupZvJejOikSDPxDr70n4TElcVZJOgcb7QTDH5aUz8VKslw25JJCsTuSIgEny185mk69hLgZRcUqRrrzE/2osIBYR5Kzw0Ryuc0YtdH4vcS61vDWiCGdQxXYSQAB1iZPoK67gsNbtIqIAqgBVAiAF+1cL/h7imucRsWysBSXJ/0gwB7xXU+23acYLu7du096/cGZbaA6oumZjBgSQNiaI5rWANHhFDnPNlFOL4XCNcTvras5hFMHNrMAldY0O+m9GbRVFVVAUAQABAAjQADYCue9ne3jXLi2cXg7mFLnLbdpZGfkpJVcpPLcHyposcRBxYsSDCFz5agAaep+VQBUiD5XKv4n8N7nHOwELeAuj1Phf/5An/ypSJroX8bLLfiMO0gA22UDno0mR/5D5Vzcqes+W32pFINB8r24Z25a+pHKpFaa0DiJ5VoUn+UfP+1NwpVYoplFbEUQXgN/+gf7l/WtjwHEf0D/AHL+tDITtKE2dj1k/v5RQjimNklAdBv5mmd+B37YzMoA5+Jd/LXWhuE4FbTx3IdtzPwDnsd/U/Khh7WcrQi0MuqdbOPfwq3YjiVxTdXIWtXdSSPCCsxrsZBI+Ve8Z4Ndvspa9CrJGbM0TyEkQB+tQ8X7RZfDbgAaZo/+opXxXFWYyST5sZpgHvduApXXx6PTM7chLj9P8Lq/YXsajoxtsHuDRnJywCJAUCeg1rO0HAHwwEvmzNAI/l30JIlgevL0o1/Di4z8OTvLFy3KgAhineKPhZCpzQREjnrEg1S7aFzaJtWrjXDcCouZn2G4Vjrz2H50zi/i8qixsTn7q9P7JMxWGvKPCdOeUyPlQq3fFpkaJKsrQdJggwftTDw/FlgQ6lHXRlYEEex1FT3cOrHNAzf1c9POotmINOC1J+jNezuad1/Ap2tX7XcI9p2tp3chQAwlvEJB5iTOlLOF46mHvvbUls58T7FmgLEctxp60M4hxDEYfDGXexcJyraKKwurMKyMRAyrvsdB5UE7EYXPj8MHBE3kJkzPiB38yI96lG0tJcsWd4rau/4nEDC2EGkxz0Uc2PkATtSrieMXcV4bJF6dcqibZC6kMwEAaRqacuMcDtYo2u+GZbbZih1V9NmHMTBjyoubYy5QIERA0EeVVYtIJjvLv0QWztjFBufdc44iFtIBbD2wqi3byfDrzyc8vpQHA8UfCO9trgDM5chwFYkwNtD8IWnhezFxsRmdotqcwE6Ejy5ToT6Ua41w/D3bQW7bRwhzJmUNlcbETz/WjnS72U80jyakAgNFpTw3EHuDN3ZgfzDT5TvQ67j1OIVJLic7DWJUaTmGkmPl501WlDAwPbnQfH8MFtu9IjNIkiNyJ+uUfOrum6c1rmtDrH/uFTfr3bXWKKqX2LmT8uQpD4/xFrtxrYaFWfDrrB5xuT510ArSzxXszN03rX82rKevVf0rodRubFUQWTC4GS3o5axCphlayblpCgAVcpVc0GYIiQDvtXPOKXrX+IZVyzZi5jNOgHwxGgGm2p9yeIwOJK92brLbjLkMgEdDprpprrFDMRw/KQDEnX5f3iubjgdurytuTUtDeFd7J4W3cxJ7y33qhJCkbsIiF01MnQ9PWivbTDLZVb1tEsspUQhAZlY65lUaQdJk86UrbOryjAOD4TMeTSee/wBaK4/B4jExaFkZV3YE5SwjdmA0Anrr6URmnmEwpROpiMJTRwfF97bDSD5jnSl22Uti7FkZfEM5BIVZBKgsTtppTLw7Dpg7OVmliZgdeijp5+ZpCxvHWPEO/WCVi31GXUGPSfpW51F/+no8rL0YuW/CH4oNh77IxAdDrBkeY+U+lHcBj8wVWLZQYhWIU9MyzB9aHdscWL95dyRpJWGMnQRAJ1nlz08zvZrs693LAysqgsGYCd4Eaka+v10xY5GdsiXj91pvY4Sflp+4YloqjC0WVlIDAAiOc+v10pW7YWLNzIo8I1yyIKkFARrr/MdP8q9KN2r64e3ku5wYygrJHlpMjT586Ue0d84gXGzmbQ7sK8ZiCPi00I2+tZ8AJeCFenrt5Uf/AAw4S2b1m/F4EMGggcpQrOxHn066MGB462JxAvZ1S4llUGaWUAOzEwMp1JH+0VzvB4m9dtMhZiANdydNeQn3POfOrHD+IGw6ujlkygOQPhY69PUQdwrbSIuvB2kONlUo63hzRQXT+L3bmICyytle06oqlXzKysxlzEaMP1ojheOWsFda7etq1y4h8Sli6xsoB0ykxroZHTbn/Eu0F9LlkqVKuhPgVmnVfhk5gYHpyjegd7G3TcZzcNwMdG8UDoviAggEaefnUYGm6tT1LhVgI12v7TvjrodlCqshF5gGJk+cDSgBqazZe6WyITG8ecxv6VI3Db3/AGz9KISEBzC00VRUan96xUgNSjht0H4Dr6b17+Auf0GmCT+V0JMEOrH3/StrllVEnl5n9aIi3Qfi93xZeQ+9cnBqZZ31uP1XS6fQxveBSp3bsnoOlL/aXGwBbHPfzkwo+f5UdpE7RX5vwds328I+1bULdzgFpa+UaXTHYK8BCcXhrhlipjryrvn8Mv4d4axhLWKxFkXMRcTvD3gzC2G+FVU6A5SJJBMk7bUqdhcGHe0FdQxuLq1tLhgGSBmBKkgESK7J2lxHd4d2mIUx/q5D+1anC4YuLzZ5KWeN4281zu7VnJbRj/iK2g8MBQijQCBrrrpEa0J7Pi6b+a6j3PECLhcQAAQVyHWNTqDuRppNGuzmML2kLMrXGXO4HInTbkJY/LyqTB30TMzbAN89xQ6BNqe8hu1Xe1/CVu4W42UZlQsmgmRqNd9elclttXZcH/iYJSXkNanTQ6r13muMWNh6VU1baIK6j+HZC6N7DwK+6I4/jqdyUxNrPZ0zEauh2DKfWBzOu52pTxDpbxNpsHcN3xW3SRlYPmBVT1MhZ23ovxK3ms3B1RvsaS+A8b7i/YuugdbT5oAAZuknnBgielPALBVPrMDIZWhooFfVmFv5lDfMbweYqwD+tIvAe2OHvqLllxroVOhkbgg7EdfOj93jAFpnQzCkxzBAnWs8vfC5ZLoD4VXtD2v/AA+Zlt94q6OVOo6/I/ah/Z/iNvEd7iM7ZS3/AC2jwnefMHkR96h7NjLaPeW2fvJaMhKQJkmeZ5D061X7PXbaY28htZUu21bIygQQWHw7ARNXJJ3du3IjYg3hSjtJbS8TlOWBENHNhIjU9KI8RxyvZ1UAMInUny1O1E7/AGbwlyCbK+WWV8/5THOqr9kcNEf4kf6yT8zr9aND1KKNoBtUZmF7iQke3xFkQNIKSVE7SuhAqpa4BjMegvd4EQtCiTAUTrA31FdAPZzDLa7k28yyWGc5tTzpb7N2US0tvM73LDMrLLDKxZjDgTO+hiIg1OTqrtT6RgD7qxptIxufKD96+BuCzfu98jDwNuwZd1IJ2j7V7d43hjr3RJ80T9a97d2kt4UEWSpVplIzCSATqNjOX/yrnl7F510Lp5i4Sf0+lami1tR0/JCqazSjuelPZ4+i/wDLsKPPQfYfnVDHdoru05Z1ARSSR66/PSpuCdpMDbsILti13i/EzqHJjmCQWJMbcvuL7U9t2xZUW7YW3bJhv5zIGgHIUVvUnOftDaHuhu0TWs3brKHcSu3XRguYEg85cnkNOvzpYxnCr+HK97aa2T8JMfQidfKjPCuJNcxKAwoUz6n9n7U6cQxa3LlstByMDqOYDEH26+dC1D+6bTRAsGUicOa7+JRrysrQSMyFZgaHUCd6cbOKPeAq2V10BH6c607ScQW49o6aGPmD/ah128Bdk9JHKsyZlOpaUL7baarvHC/x4e2zjZpYD3H96BNYBZi7HxSSs6eQ9PLyqth75zE5jHqOte4XVXczpoJO55/T7mgBtIxfuVThHZ9bmKazbZAohlzjNE8h0233iNaq9obXdXms3TazpuXN+CTqHXu9BIKjUk+HXqYuHcWGHx63XJFsmGO/hAjSN9flXYxgMFjE70QcwEOpIby1HrRXuc054UY9rhhcVw1tNgLIlpAa7eZSeRVbeo05tM1Nav3bqSEzhRo4DuVA1ylmIHITpMQOUBn4/wBhMVaYnD95cU6i4t0CNzBthZmOeaPtXv8ADzjP4YvavwVJOuUlweYbnRLsbmqJcGuAclXhuJKgkczV0cRbzq/2g4Sttu8ta2XJKHp1U9I/KhGWr8UUbmAhZ+omf3CSrQx5PM17+KP9VVMtewal+Fag98rsGSlC80sT1Jp1K0k3lhmHQkfI1wHSSCXfovQ9AbJXi0ldp+GlVt4iZDs6+jIx+419jTnNbXMKlzCOjrmCXiwGvPxTpyhzW2Ju0Q740VHq0JkhpDf4QYxUx9nvtFZX7sz4e8ggfTOI6kV2zthw84jCOiasCHCzE5TMAjY8x5gVx/B4BTbZDbHhYPbmVKMNcyEapqBqK6DwD+IuHKrbxjizeVYd20ssRuVbYE/0tryE1oQahspc32XITwGKikzgnadlvd0igFzpoTBXWImY3mmXhFq7futhCNR4r7gaWw2oUdWIjQ0R4t2HwOJurimNy0xOcrZcIHMyGOmZTsZUqeehoLxv+J9jCtcs4a2bmXSf/wCmgJzH49JliSZA3qxbboIFOqyn7jHELdm00kKiLLeSj9QDXEcIwIBExyneOU0M4n2hxXELwFw5bS+LIs5ZOgLf1HeilhYAFUNU63ALrv4fgLYnSe/7KLi13LZc/wCUgep0pS4JwRbrf4jEDoN6McexOdu6BgL8R38R0A9vzNUbGM7hSoPjP8wiY8unnzo+lbTbKy+u6gSThjf6URxFi1hrZsKwuT4w2zW2nqNzv6TRLsTirlzEBXuuUgCCxjKxiI9ftSXibpcqARr0OoGlNHZm0Q3hcBiRl9oPtufnT6gDYSsyAncAumf8StWlZGvMndDIdTlEgHWAY0Ij3pL4dxprmIfEKTkVxZQnUlVDEkz1LTHLSr3a/jlmzh7gyTiMR5eEMAELk7eECQDuYNJPCOICzhjbHxFs/qTKxr5LVYR74lZdJteAF27A9oXCjwqfnUWN7YMu1tfcmuAcSxFxbhyXnUN4oDsok76A+/vW3DSbrql265DMFCyzEk6CSdAPrVcdNIF7sfJQMsRdW3PzXR+0fb+8xCK4WTGW2PGfKTJX10pVscZv2bj3Lbwz/F5xt8v/AHVPiuFWzdhYkKPrJPvoKpDETvWhp9MxjUCWQ3QxSK8Q7R4i9ba24JL/ABOSSSAZgclE9KGCFGu23U/SsLHlt9f71H3h5/QH8gfsKstaG8ILnFxsrEuAmt1tAKwHPX3qG4k6wQeXL+/2ra3MSY+tStRKtdmOFXr+JbuVDFAGYEgaHSBO5n7U1XuHXrbhTbaIJ2zAHblMeXo3sF7HrOJzDwkDUgQSOnppPtXUcJd2i6Z+fynaoOe9pxVKbWxnm7XI+1d5hkMMPFIYghSV5AnffX2q+iLfRbg3jbr19DTl2z7I38cFjFCF1VWTSY/qBn6Up4Hsvi8Ip7xQR/kJYfkfpQ3kvF+URhDDXhDvwaMQFuakxGYhvPwnnV7Fg20yCQNY5+9bugDo466jz5enpRIWc7egmhNFuARHENaSuecXvhioBmNPSs4Zxa/YM2bz2/8ASdPkdPpVntNgu7vEgaNqfIj9f1oO5q6W+6pg+yeuH/xJx1oeJkuj/MoVvmun0py4LxvC8TUXHS2l9RDBl1PoQQxGnI1yHCrK1bwAK5WUlWEwVMHfyoToGnjBRWagg+rIXWe1GFwtvDMiBgWIZYYkZ9JgMTyFIGSvbHELt1iLjlo1ExpO+3tU5PWr+ji2MyeVU1Uoe/AUAt17k8qmWt4q3SqWusZKWO0WDyvnGzb+v9/1ptK1VxlgMpVhoa8h0moMMgd48rvtPOY3hyRKvcKvAFlOzD7T+p+lVuIWu6fKxgHYnY/ofKohXUECWPB5W47ZOwgFGMfktWmeJYAxJ3J/c+1JNxc4g89TRXjfFZUIzoI5FgCSeoJ6fel9+NWVGXP4ttFaPnFaPS9MYYi559R/x4XC9Tce+Wf24T3/AA24sz2LuHuXHC23hJO6Fbj5V08IAttzM6bRqt9suCLh8UwQeC5418tSHHzE+jChOHxa90sXMpClDBAOs5h7gxPr1q/xDjQxRUll8AEQZPwW1bpMlJ0HM1bayn2PKrukBj2nkKPs8ngJ84+QoxgsPcxN9cLh47192Pw21HxM3p06kUotxo20yJoZOvPUk+2ldT//AB/wIKYrEt8ZdbQ8lADmPUsJ/wBIqoIS+UkrpH9SGn0TWRc19LTVwz+GfD7VrI9nvnI1uvOeTuV5IfTXzNIt/wDhEe+cPioT/pkW5Yr/AJiWABGxj10mK7dVJQtwMCNAff2q3I3FNwuZa63Fzsr5j4/2dfBXmsv4hujxGZeXoeXkfWhdrEPabMhMjbqOtdy7SJhcVefh1+RfVe8tNEFlI+JD1EEFTvB5bcP41w58NeexdBzqd/6gdmHUH97UJjr9LuURzKO5vCn4hxnvEXMZKkxO+oAP2oTbxJzEzPr8/vUihVzZkzGNNTA6+tXsd2fu2EtvdXKLq5l1B89ehjWpN2gUE72PuyEPxpZ3LDTYR7VY4Tg77XU7pSXBlcoLGRrMDpvTZ2Y4HZe13l1O8QNFwqSGtjSDIOgM7nTQzyp7t8Bs4TDtcw+YwCS5OaWAmARqvlpP0NRDyeEV7ImWDe77LkOPZhcPeTmJgzvI01HL0qhdu5SKOcRu3sWbl26RmaCkKPLc77a89dokyLuYRlPjXTry/tUxK04tRfop2N3lpr3XlrEDkfapw4PUelRfgxyMUX7P9lcTis/dG2AkZi7ON5gAKjEnQ0QmslVQLNBDTA2+/Ot7xgVJicA1m4VadNpVknTfKwDATMTuBMDaqGJuknKKe0xFJl7HAqxaD6gD1I18vtTLd4qFIcSRPL5Db1oX2asjKttSCSfFvoBqRqOf602pw+3poBzPmdP1piR5UaPhVcH2stbFhExM/Ceh6UdscTRhqRVJ+C2HHiRT6gGqVzsrhgcyk222lWiB6HT6UMhhUwXK1isDhLhJ7hZBnMPCZnqu9U8ThUtEsJjQGdY3iob/AA3EWtbNxbvPK5yMY6aEN9KDY/tDe0W7aKTIhuYGhgjQinY3NgpOdiiqHaLh3eMD/LvOp6bAbnfTT1FC7HBbdxSELd5MKrAeI9CZGQnTqNefMwuJ5qawsG1AE7zsQRttVg2RhCaQDkKDHdlfw1jv/wARbfb/AA+7KtMwRJY6j05UGtrDHP4Nfh3PTl5zRTFYBbrDvHYmROYz0BIA0mPSrHD8BbtYkFx39lTErmDEGIMEyCJM7xGk6VGntGTakSwnApCuGsjXGCuo0MhmCGRH9UA78qJG2dog17jO0eGw+PGIsYWCoVTnMGYAL5TmKkgb766gGi3HOPJi7gvgIoYZRBlmIJ+L/NyjyqxpprO08IM8NCwhIs1tkNWilZlrRpUbXVXuKOc1Uv3Z2GvnXiCpRa8q4iLo2mjyRfz/AOl0J1Uh4wlXj/AmvjViD9KUr3Z7G2j4GkchJH02rq5QCvEsSQAJJPzrSEbGjaBhRZqJWHc1xXPezPZB8Ubr4xYZABaIKDM0NOYgZso8Oum/PkD4V2JbEcQfDkt3SSWe2VYhdcgzNADNoNjzMEAx1nifEXwlpluWWts/htwyPnY8gF8QMRpr70PwfAWuWRYwty4mfLfuuxQLdDZTqbf+IM/iWAxhbZExFSGOE0kjpHbnnKWv4mcNssFTC20DW1i5kQQuVS7TcB1hUbQidDzIrnFjCAqSWk8gABX0N2b7I3LZuC8MOLTFSEtIQpCiNVgBZhZ+KQsRqSWLEdn8Gzi4+GsF/wCpraE/MiptBpCcQDS4p2R7IC+mZVF5W2I285P8pHnXWOwvZl8DauIWBDvnA3I8IUgnSdhTLatqohQFHQAAfSt2cASTA86mGC7KXeftLBwVpefKpPQVTwFvwzrPOvcRfDgquvprWuMvC1aYkxAJJ9Ki42bSAxXuuVfxD44lniWHa3aD4hCmZyNrRJGWZ0JDN86qdu72FxT2kZlW54hbuAgiQVGW50Vp35EetDb3Cb15nvlM5usW0IJjZRG+iwPaqj8KyfFbI/1KR96ovkN8LqdH06JzWua8Epi4D2Js27Xe4oEtv3YOix/Uy7nyBgc6XePYj8VeLNrbXwoJ5DQt6mphcbKV7x8u2XvGK6bDKTEabVGUFBL/AGWpB071l8xB9h4UGCw4tnSY2YDmvMa0Ts8cOGXKrI6uPHbOYmcq6j+khi5B05VUArwrTtmcE2q6PBM8OGPkqehkquUHYdPKvTbqywrQihErSZEGt2obd4Yp+Hw+m3yo32R4s2Ezq6FkcqSVgxEzIJ8/Oo7OGZvhRm9FJ+1EcNwC+3/Ty/6iB9N/pRmySEVysvVaLQA73kNPwIH2VLtTxu1i7etthdUeE5CCJglSdioLEf8AgSPipOt8LY6kkazMV0+x2R2L3PZR+Z/Si2F4NZt/BbE8mOp+Z29qsN7tVwsGd3TozYt5+gSBwXhWMHiVBHUkoTHQHfejd3F4tYnDuxH+ZI+ja03i1Xr2qOLrKxJC1zraKHskz/juKGhwl32AP2Naf/sFwfFh7w8+7c/YU5qg6V73Yp8KOUiv2rKGe5vOx0ko6W1AnTUSedD8dxC1fUd46liZyyJBE7Abch7V0N7AqviOG23+K2jeqg/epAgHhRIJXLgt1DKjw9GOsfvrU1vGK3VH6H960+3uAWDvbHtI+xodiuxmHcfCw9Hb8zRO6FHYltcROjCD15VJhtXBJiDpP1q/iOx90CLV8EdLi6/7gfuDQ7/geLQmUVoBgh9j7wal3Ao7SguKxVi6zMUOYkmZ8+hHTzq1wXhmZw8FbYM9C3QDy6mjfBuz7W0AIE7maLpw0xr9KhF2w632iyPeW01VTBrzu6sNw9hsfnpWn4Z/6a126mIjlZZhkHhdBtjrW0msrKwlqrFitrmYao2VuRAGh9DofesrKZSSxjMNihixiLrHEBEItgZUKsd4XLlmNJ86vYXH8QCKLVi3a0AJdvFpsAEBEAQOXM868rKRaCkHnhdB7Om6cNb74g3I8RXaZO0+UUQeI12rKyrA4QjyheLxhByWlNx99Nh6sdB+9Kjt8KN2DiGY8+7mFHrBOb96CsrKG1tnKmTXCK27aosKAAOQpE7ecVLsuFt7v8fks/n9gayspSeyZvuo8JhQqgDlVtBpWVlDU7Wj4G03xW0Pqqmql7guHP8A0E9hH2rKymLR7IjdRK3hxH6lR/8AAMN/2h/ub9a1bgOG/wCyP9z/AJtWVlR2N9kT8bqP73fUrZeCWB/0U9xP3qe3g0EZbaD0UCsrKkGgeEN2old/M4n9SprgHKtZ+lZWU6EsBreKysp0yhK86wmRWVlJJaAV6UrKykkomWazLWVlJJa3FrxV0r2spJLRlqvet+VZWU6SjWzWFKyspJLTJXhtVlZSSX//2Q==" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">از سال 2008 ، گوگل تحقیقات گسترده ای را درباره پروش مدیران قدرتمند انجام داده است. آنها این پروژه &nbsp;را "پروژه اکسیژن" نامیدند و با گذشت زمان ، 10 رفتاری را که بهترین مدیران </span><span dir="LTR" style="">Google</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA" style="">در آن به اشتراک می گذارند ، شناسایی کردند.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">شماره یك این فهرست چه بود؟ یك كوچ خوب بودن! <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">گوگل با آگاهی از اهمیت این موضوع،&nbsp; در هر مرحله از مسیرهای شغلی کارمندان خود ، تعدادی كوچ حرفه ای آموزش دیده را در شركت خود برای كوچینگ رهبران و&nbsp; افراد كلیدی خود به كار گرفته است. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">این برنامه با موفقیت بسیار بالایی همراه بوده است ، به طوری که جلسات &nbsp;كوچینگ، میانگین نمره رضایتمندی کارکنان 4.8 از 5 را کسب می کند. همچنین این برنامه به عنوان یکی از دلایل اصلی چرا گوگل یکی از بهترین شرکت های جهان برای كاركردن &nbsp;استناد می شود.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">شركت گوگل برای جلب استعدادهای بزرگ مشکلی ندارد ، اما این بدان معنا نیست که برای نگه داشتن آنها دچار چالش نیست. این شرکت برای مربیگری بسیار سرمایه گذاری می کند تا به کارکنان خود کمک کند تا راه خود را برای بهترین عملكرد و رشد شغلی پیدا کنند. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">طبق گزارشی در سال 2016 توسط </span><span dir="LTR" style="">The Board Convention </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;ارائه شده است، &nbsp;</span><span dir="LTR" style="">Google</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">از ابزار کنفرانس ویدئویی کنفرانس </span><span dir="LTR" style="">Hangouts</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">برای اتصال كاركنان علاقه مند به یکی از 350 كوچ حرفه ای آموزش دیده داخلی خود در سراسر جهان استفاده می کند. کارمندان می توانند كوچ خود براساس موضوعات مورد نیاز خود انتخاب كنند.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">در طول جلسه كوچینگ ، افراد می توانند درمورد موضوعات مرتبط با شغل صحبت کنند ، از برنامه ریزی شغلی و مهارت های رهبری گرفته تا خوشبختی پایدار و آماده سازی برای مرخصی والدین. اغلب ، یک تا دو جلسه كوچینگ کافی است ، اما جلسات كوچینگ می تواند در صورت نیاز تا 8 جلسه ادامه یابد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">برای استفاده از خدمات ، افراد باید حداقل دو سال در گوگل باشند و باید در سطح ارشد کار کنند یا یک کارشناس تخصصی یك موضوع باشند. در ابتدا ، این طرح با رهبران و مدیران ارشد گوگل شروع شد ، اما با تکامل این برنامه ، این تیم شروع به پذیرش برنامه های مستقیم از کارمندانی کرد که اشتیاق به کمک به دیگران داشتند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">قبل از اولین جلسه ، كوچ های گوگل برای هر سوژه حدود سه ساعت وقت متمركز برای گردآوری اطلاعات درباره شخص مراجع می گذارد و از مدل ترجیحی كوچینگ متناسب با وی استفاده می كند. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">ارائه بازخورد همچنان در طول این برنامه نقش اساسی دارد ، زیرا </span><span dir="LTR" style="">Googlers</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">بررسی های بازخورد را در پایان هر جلسه انجام می دهد. اگر یک كوچ در &nbsp;سه رتبه بندی امتیازی نامطلوب را بدست آورد ، تیم در مورد بازخورد با آنها بحث می کند ، پشتیبانی بیشتری می کند و پیشنهادهایی را برای بهبود ارائه می دهد.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">این برنامه(برنامه كوچینگ در گوگل)، در بین </span><span dir="LTR" style="">Googlers</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </font><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">بسیار محبوب است ، و آنها &nbsp;دائماً كوچهای خود را به شدت ارزیابی می کنند. تنها طی دو سال اول ، بیش از 900 مهندس گوگل از این برنامه استفاده کردند.</font><font face="Tahoma, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2020-04-27T10:47:55+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد منطق ماشین دودی و یك نكته http://hrjournalist.mihanblog.com/post/564 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUTEhMWFhUXGB4YGRgYGBkeGBsZGBodIB0YHR8dHSghGh4lHRsYITEiJykrLi4uGx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGy8lHyUtLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIALABHgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAwEBAQEAAAAAAAAAAAAABAMFBgIHAQj/xABNEAACAQIEAwUEBgcFBQUJAAABAhEDIQAEEjEFQVEGEyJhcTKBkaEUI0JSscEHYnKS0eHwM4KistIVJENT8WNzs9PiFjREVHSDk8LD/8QAGQEBAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwQF/8QALhEAAgICAgEDAQUJAAAAAAAAAAECERIhAzFBBBNRFCIyYYGRFSMkQnGhweHw/9oADAMBAAIRAxEAPwD3HBgwYAMGDBgAwYMGADFBwTLq7ZoMP/iWM7EHStwRcHzGL/FJ2c9vN/8A1Df5VxV5A73zU7VTqTlU6ftgWH7Qt5DnFmcvT1MSqXQXIHU7QPMYdr1wto1MdlG5/gPM4rTlGpurBQ9m+rmy+zPdzzjkbdNN8QFTx7KE/R6pLKoqoNGpjIbckEkAWBA8r9A12FfVQZursfiSfzxD2jqhsrS0naqi+YIBEEcj5HE3YVNNBl6Ow+Bxv+Unk0mDBgxgoYMGDABgwYMAGDBgwAYMGDABgwYMAGDBgwAYMGDABgwYMAGDBgwAYMGDABgwYMAGDBgwAYMGDABgwY5LAR52H9e7AHWMbkOOUqNbM0mcI7V2YM1xBgAAC5a21sa6pWVfaYD1IGPG+1dBKtWu4zFNAKrme9pKSBe2px8dsVEPVMtxCkJ0d45O50MSfUwPyAwZjOnUn1NbcxGj7pMe3bb5Y86ofpAV6lIVgtNQRqJKshQm5I0aiY5g+7GgzvbbhigFHJIvCUawJsbDwAAn1Awop32trEUBU7llZawuxF4ZiFIVpPr6xviw7BOWy7E7lyT6m5xis/2ryVQ0narWZkrB9Ap1u7CxsNYBJBAM2JvYAwHuyfb3KUVNOp3o1OTq0eEA9YOo+4HGq0Zs9NwYgyWcp1kFSk6uh2ZSCPiMT4waDBgwYAMGDBgAwYMGADBgwlnuIikwUqzT90TEmB8TbADuDEOUr61DQRPI7jE2ADBgwYAMGDBgAwYMGADBgwYAMGDBgAwYMGADCfEOJU6KlnbbkIn4Y8w4l2wrONJqGZOyhQN+fOOkfO5pMxxR2u7k+/8AjcX64mxZ6Pn+1BVgUZWB239nnI5H1PSBviVu1GiA3tSxYdBJ0qNptBnHnQzCnT4rgRH9b+uJKObGkyfZv6dSTa23zxzbfgp61luM0qmkK3iP2TuI3J8o5+Y648d7Z9qXbNVUy9dypcgMtRtO0QsGI3Ej3dcUnFu0FWtqp0SQjDS7bauqg7hDzG7c7EgoZfKabnfHaK+TlKa8FpwLgrZoAogdtIYliBGrbffnt/DD9bghpKWmjYwQjEsLxPsxAO98ccF44mVB106dQECAzadJB3HhaZtaOQxLxXtvTq02pgU0DGWjWze0GgGABcDlta2DbsiaaOWzOXp0F+tZqrf8MKQR5SfDG1x/LBwrI98xDPoVdzpLbhiBEi0KxJnlz5JPVygpKQHNduZjRczuG9mIuRMggczhTKdq/o9QmmzK2x8KlSPf+Njv540H4Ni/ZWmCB3lVtQEFaawZdViS28sp9DjPdpeGdyCoLFWQsuoANZiDIBI3EjyItj4P0hZhvZdifKjRn5qcVme7QNmSWqa3YrpBOgQLwAFgAXJsOZxEneySqtIn4BxWvlz3lGoyNzi4b9pTZvffoRj0/s/+kqm8Lm17pv8AmLJpnzI9qn8x548qySQL4bC+RxppMim0foahWV1DIwZSJDAggjqCN8cZypUVZpoHP3S2mfQwRjxDgvEs1kzroMyJMsrKTSaTF1MCSTupU7X5Y9W4J2lFailSohplhePEtiRY2J2na23LGGqOqkiordvGp1RTrZVkuAZe4nY3UAj340WS47TqEABhNhIEX9Dhj6XQqiCyMDyaL+474SPCKYPsaR9l6RKlfIgGAehHy5tFRa1Myi2Z1B8yBiCpxWgvtVqQ9XX+OMpxTsGXYuleWO5qoGJ6SwvsANjjP5zshnKeyK/mhT8GCn5YULPTMpxShVJWlWpuRuFdSfkcfeIex/fT/wARcedcLXQ/11JstUIA1EMlJoNiLQjcrHSeUbHbZ7PkJ9aujxLcnw2YHfYWHXBlLnBiGlmkYSrAg7f1zxNiAMGDBgAwYMGADBgwYAMGDBgAwYMGADBgwYA8X4pk8uzhMo7VGMgbwSLi5AuR+GFH4OitpqVEBiYUgnYbx4ep35DrhWpWNRjopqvkoj3ATf33xHRo1L+FiR9m8ifIi2/54Myjtco2si0BoEGLdY9Md8SyKsqrJAPumL9fPH3LpUa8hZMAMRb3EX5beWIOJZeKZDHVMjaPXfzJ9+MJ/aLL7pyOFqq2q0x0EgfnGKvM1wrBQQ3Ugj8sHEIYJCoq2JAUCfu8uUE4sOIwaNEEXUsNuX9D5Y6KWzi4eSHI5HviwPIfEmf4fPFdncsg0wplWIIkyJUc+lsWORqhCWYwo3gwZAOk+k294wlxRfFqBsWB/wALD4YrNR6FqeXtaN/vddscPkxzHzxo85UyqZehTo01aqyK9WqWbUtQmSgE6QABpiOfW5q6iSP664qEntIYyCU5UaEBMbLtPmTiwylBQiwo9kch0xVZNTqG4g7np1nFulVQoBIEADcdPXGTZX1QAzAcjgPEaoJAgfHpOOKzSzEbEyMfaaSSY5/kMas5JJtnX+0KrBkbSQwANjIhgZF+oxt+zoBy9M3DeIEqzKTDtuVIxjHSBtzGNl2a/wDdl/ab/McRiSrojfiVcO0OImAroHG9hrGlvL1nffDvCOP1mdk7sKVUNKu6zJjZlb8cVym8f9qP/ExYoAMy3/cj/PjJt9Ffx/tFmaNeaVR0lASsqVmTfmt46A4nyv6SMwoipTp1Bz3Xn1EjaOXX0xB2g4bSqVAzVhTfQAAyysAm+4A95O2Kp+zzkaqdSlUAEzqk7fdEjl1xpNFNlwj9INNqqUnVgtQx4jJQkwL2LISRuJHU7DZ06iQdBDL9yRHunb029MfnTJVj9JQnlVUe4MMeobG1sGjn7rNU9XLO8sDTeYJ8StI5Eqb2w3TouL0q8ryDAH5iD8ZxkBVYr56gJ9x6/DEtWqQViRJYfunf3i+IVchsaFerMVEWPvIxPvggQPjhzGSy/Eaq7PIMb/rYeoccYgSAZ6WOIbU0aDBjONmy16eZq0zyDJTdP8uo/vYTy/F88jsr9xVUQVYBk1Az5tpYRcERcQTeBrJGvwYz9LtMB/a0KieaxUX/AA3+WLXJ8SpVbU6isRcifEPUG+AsbwYqs/xtaBirTrBeTqhdPiklfeBiKh2syTbZhAejSp/xAYFLrHwYQq8YohdS1KbKCNRFRIUExqMmIFvPpOGctmUZQysCCLXwBPgxGa6/eX4jENbOINqlOfNhgDxvL0O5Y1PDaRJcBtoMqfZn535EYsczxSkVGlAulfsKIgTvcC5O+4vG5mo4hkGBk3mYbnbf03x9p1VEKA5YdG5G2kAiCpsLevKMcrB3RqLVLP4fFCxYRceKOR9MdceoFKbLo+0ArQQSDMe0BuPjhVjpcMaaoQRAgdeciDPQ4l4pn6ncCmyDSalmgG4IkBg+118MfCMVdh/dZX/Q8uR9Y1QtsdIQLbpM2xPUbLkAEVmAJImovOeieeK5WJJJjflhrIUg7GdlBaOuwA97EY6vSs89tuicfRo/sXjr3jfiAOcYPpOV/wDlgf8A7lX/AF4izJApTG1Yj1AXbH3i2VCjULEO1NgNpFw0cpU3G04imVxa6OhmcqDIyv8Ajf8Ajjps7Qm2WWPVzbpdsVIeMcqzm6yR+zINvT+vdjb0Zi3Jm0+gZNgrJRVZAMHrzFzim7R0qdIKaaKpJ5bRGLDJ0KhppOseH7o3kfqbYp+O0WVAagLQxgEKAAdpgb2xhPZl38lP9ImZw5kasgna/wCQwjW0g0mgBXQ6hJjUrMDF5EgA+U4YD0vAKbMCSAQACu+4bWY32jG3R0jFrY5Wbw+8fl/DGt7MH/dl/af8cY9s9c+FIBMDQth6xJtzJnGv7OVScsp8IGtoAUQINzeZJ9w8sZ8CWyKheppBv3w9JDAxO0+Xri1Rf95P/cf/ANFxOlQlVBAIVtSyBYkkyOkTiQgNU7wgB9GgkWBWZ2FpnnjLNpplRxgAuNeoHSAIgyL3MkQZ1CPIHnhH6PSJ9qP2k/gThztB/aL+wP8AM2K2b4iOpRZrhcZjV9Io3YOFZnRom3toAZjrj0N6Y1RqWTMDWsmOgmeY+OPLuOt9d6D8Ga2PR8y5FRACYYsD7hI+Y/HG2eaSWQ4aLBbqbEcj/XPH3NASv94fMYTzJ0oxG4UnboNpFwPQ4nqZyYMtzO5iLeeBnwOITMG/sn0/oiffjnLfZPMWPu1fxwlls5aSTMQZvcOeo6Y6yWa6GfGdwPvfqxyxDRYUNhtyjy8Mfxx2rSeW18VtDOSvKxi0j2WI5k/10wCtqXUDFtQg8jPM6fy2OALT15fw88KcZzDJQqOpIIWQbgi42PPrG2Cm1QEAMCd9wZiOk9RhLjdVjlqykbJvzuRHneD8MVdl6G+H5LMtQSqSjMyzpbWpEX5EiY5QPU746ThrMSxpt3gF0mUNolWUNPvg7euLzIIe6pmRa8EWiDv88M0gwYdTaRMWI3vjbSOikZPK6X1CpQ7sq2kh9N7SGBBuD+RwzFP9T5YWyfHsyzN34FelpJNPSknxCCPCNhfrbDvGcxQo1FVmdNcgX1ICoFogss6txO1wcSmasWpUaKlmGmSb3HUn88Sa6c7r8sV/0is7AUmTYmGBJsdxoJ1C4EwDzIUHF1ksnVZFbeRyIInnBUkR78ZjJNaK9GAfjAh9T0SwU/8AEgtqBDBIQzIgcokeeGeHcMy1YK1HMNTqEgFKiAFdRgsIbSwE8vKYnFXkcoK4YkVBoA0y6FYGqLaAYF/icfOBUCatIC+rfkPYYxfzGMXHoihyd0/0Lni/AadFfrcygYspX2grDUoIm8aQZOxiNwMLcQ4enduwzVCtpIOlHaRqYCdvFt16b4sOIcPNKiqhRZ0FgNiy/iYxT8TbS1Q6ImlTkwv/ADT9mB1388RyTWjfHCdpyWr3rwLlQ1rN5EQx9COflPuOIaTd2SQbMpAPwIn0YCfLHbZwGRreP1vEvvH8jj7WJaxjxcxsW+8PXn6nbbHKLlHT6Pbyw4ueN8VZIsGyasgqEE0+8NYqFJe4HgiPvTfaL4qM3nTV8IF2dnYfrNsB5Koj44SzLWHqbcuX9e7EtIaV/Wb5Kdh7+flA5nHSsVb/ACPBw8cufkUI6+SVKQHQkbsfZB6Dr8CTyFpxJob7tRvOCPyOOWzBUAFtMclHi85iInnJ6Wwq1dPuMfVh/pxyxnLZ9Zc/pfTrBNflv9WbfhtI6F+rq+z18x+phTtFSbuT4aw8Q21efl5474VUQ0lPdnb73p5YT7SVqfcN4PtD7Q+fhtaPjjh9PO+jp+1PTeW/0Zl89q7umQHJDOIIPMIRPlv88M5NTqWBUA1DkYieeEKrqaM6Taov2vvK46dVGPnDa661hTv94f6Rj1uE6POvWentu++tFyivv9b8Djedk6ROWmKlnbn5/E482pZlY9k/vD/Tjedj6gOX9n7bfa9PLGPbkWfrOBrT/saSnymwnxaiQQJ3v7/4Y+1FHl7k8geZjnhVWX7p8vF/LHXfCdm2j2uXwxcXXR5feh7l3r+n+iq49wx6tRWSoFAWIIUXBN7jz+WKyjwStqGp0KgifYmJvF98aLM1pO5HuVufmMKLUY/bO5HsUuRI6Yn7xHX3PSvv/J5nxNdT6juR95QNz1x6Rnsv46PjbxMftIY+rY8h5c8ec56oAwEcvuqd8ej1qs/RjB9ofZXnSbyvjbzvRj+FxXz+ZNUyfgYAs1jyB93hwtSuq+ag/FQcN5mmWH2l9yjb0HXFbkaRNNTqYWG0RBUeVuf9HGuPKvtHi9T7N1xo6y2x8mb/ADtj7RtqH67fiMR5WgSHu3tsIkcr9N747pUjL+I2b9XmoPTofwxuzztdneUBuB99v8xOIMyzLlxBGwXdTYkg25bxOO8qjS3jIhztp5QZ23xDnaxOWgsbET09v1jf8cSTfg7cUYO8u/Bz9PeV9nny6x0jEWZrFlq6lkFSCBI5J52iP8R9Mc98hI8Q3vB8v+mO6jDTVj7p/wAows6YovanFqdFqSyAdVNo0W0EeIyovzt5DF/k+L0KhXu6gY7wuomJ3IIkbb+WPL83xanWeloVh4Ql43Tc2O3iGL3sioFQ+h/yVZxu9kxKztLl6tTLv3N2UhvCfEdLiYib3+WNBwqrUdMo2ZQsdFQtrWWkRpbYFTYfDnjIRFJlIJLqR5Q2jf5/EY1KkLXp6jATKgH1UuL+Y5DFm7tfgRLpmW7AV/r6oCslQI8i4mDIYRAOwPlOL/K8QrKz93UZCzMxiIMVHvEbxpvvbFb+j6uzZ5VZ2KzVMFmiRVbTziAB+GNVlApztYG96lrkCHUbbY4J0zo435RgMrX7k1FGtlYBdZsATNrSJMmBPL1hjI5/L5eoHDVKmmxVFVioZTpmG0zHQncdRjNZuuWqGqoqiVUshUgEpFwosQPxJxecI4hUClwCrSSAwqaRIRWICgeEqXtYT7p6UY2XdXtRSqIxSnXlXQkFBPhqAke0QD4SIJF/fFbxbiyVKYihWQsAveOqgMqEGxDGb8vP4zVOLOQGC0g5C95OvR4CGAVQZA1byTIY9BC3Es6HBG2oeLTJBcsGZgJsJEAdI6YmjXtv4ZWnc+uJaVTTbccx+Y6HCNfPIv3t/unEB4tT/X/dOK6fZyhx8sXcUy1r0QXDEjRGsk7R097WgSd8LV85M6ZE7sfaP+keQ+JxXVeLU/14H6vX34hHFaR21/u/zxEo9s21zpNRTV9/98Dk4+6jhZc/T6NP7P8APDFLMIbeMf3f543nE4fScvwzZ8HYClTmZIIEAnoeQ8sK9oaYFCpYjVUBurLcBR9oC8L5i2+J8hxagtMIVqERB1KsGekP64W4jVoVVIAcGQdbDUYva74xkrN/TcmNNGXUfV1F/VVv3aqj8GOIOGnxA9J+QONbwns9TrTpqPf6sjux9siCPF1Atjv/ANlaFNtK1apOoJ7Cx41En29wG28t8byRPaer8GYoCwx6R2Lp/wC7CPvtPrb8o+OKpeytFdqz/wD4h/5uNXwLhQy9M0w2rxFp06faC2jUem+I2WMCXRfA1PDvdDofl/DH3udLCxMwfj+eMlxOctSXu2dlkhvPyxE0fZRR7pN/54Zaw06YEzuefXHylSJIhTY+fnhRW9UjN8C4ZQeirPQpsSWuReNRjnhzOrpqZUBQFVmVVA8MBAAI8gYw/lcmMumhmQAMxEsAArMSB4jyBHzxQ9q+0+Vy6U6hqCq6PK06LIzGVZTJBhFvMncgDnak3Ze5+szU2Bg+FuQ+6drWxFwoFaKAIl1W5RTy9L4wT/pb+5kmP7dcD8KZwkv6TMxTp00XLUUQIoBZqjMeQWzKCep2GFFpnpPBgYqWEd6/2Rzg9PMY6yKsKlcCPbnluyKfn+ePNMv264g1Qoq0qeqs66hSkAqFhiajwJHx042PY7ibM7jNVi7MussmmkvIKZpxMrp52j1xC4st8jqDVgIH1rdOaqfwIwUabnLOnlWEejVJ28xhg5vKKSSx3m9aof8A98JZnj3D1MMaR9fF8jOKMWO56nUDUiSfCx62mm9/TlPmMI5rhT1u9KmTysSTIWSOpgNbrzGPK8xUKZ6rmMqzKDUY01AedDEeHkApnado8sWeTzueV6iM+afVTZGBYsIddxJa4JS4G4jriMqjTNVT7FmmZ71jpmNVOA2saSPb8MAWN99rYt+D9nnRtZRGJ2UE/cY3Oi3tKOd/dPmPDcuFdqxJY0gpU7nxtpMyJ1RPxO/K97Q5jN16aKGNGhS0oVLFbhQutoEup07Db1OMvK1Rpfia+vwAUZZ1pIupWLE3s9AwBEnVFQQBzYdJ74jkCgau8qq0ijKiCdLFixCkg6vEI8jta+CbgzIRoqI4pB0ddfjEsCzLP2bT53MXxqchllz+TSqa9eSxlX0FGKEGGVQBptMiD8sFZSi7Lcd4elYOpzcoVALCnDAgi41nSNVpP3lHKcT1O2CrXatQylaq1XUxAZvAGIMEqHBJIkgWHXEDPSWllGRaCGout0ZRyZlYqSIuACZv4Z33QfO0aC1VquAvejuiGHsEMDG5I8Kz5je+NJEasvnzVvZpj1pVJHnJYRhLNZtpgKv9nUFkG0rJIIJ5b+dt8OjK5nfWPcR08wcUWd4yFeDW7whWUlFEeIr4ZsD7O46YnZboWzeY0qokAtMGOm5vsJEYXXMW3X90/wCnfEZVapBDTp+ztv67bY5zQWkpd5A33G20i1/+uNKJXzTXQrVq6aZDeM32BvO3L5k45yVHwqDpnb2Tv8DhjJMKqym1zvyAn4RiWhlmq6qdGGeDYTNt7RP/AEwcRHnmKV8oCCJX90/6cR5fKBV3Wefh5/u4tKeSI8LsNQsR4gQfeuF8zppjWSIB8+XI+HEwRr6nkPiUwNyo/u/+nE9GppP2TII9kiNSkSDo5Ez/AFOK+nVFjqkECeptviwyRp1WVA4UGLm1+Qvbrz92GCL9TyPWianWhblSR+r/AOnDhrFtdSwUvbw2HOPZEQI2GI6/C4MeJT0KmfmBhTKVwQ6g6lJg7G4MSCNjBIxcUZ96b7J63HquXCrSK+Mu2rSdQalT1oRt9oXsfdjQ5SqXKyZPfsswNkBA2AGydMZ5s1SpBRUoCqWcBWYkBAAdYtyZZU7b44z/ABw5ZCCCG71tLqQZLs3i20r4STc8xhRzlvZp+0XH6GTWarS5EpSX228zyRfM+4HbGbzX6ZKsymTpr+1UdvwC4zbZOpUIZFWqahJLmWIbnqkyTEGxMxbzY4XwR6gHeq1GTAJpAA/sl1PwwpDrosR+lziDmEpZZTy003Nv71Q4lPbXizi+YCeVOjS/EoY+OFOK9i64Cdw9ZixIPhEQNjKgAX6nCFTsk1Koi16jsTcAIXv90+KJ2PnBw0Df9je2dZi9LMsKsI9SalVVaEp7AAAKJHP73lfAVM33sK+cZptBrVG/M9N8b7s/2CUUVrjMLWpsNJBpaSrKTJILGTt6RaZwZbgOUqs3cOtfUFfSqhVUKCNUvIIJaZAnwmDiWi0YCjQoK3d97rYW0imWM+8DUBa15+WGDQKIaqmvUuA0pTUqTsGDiRMWtGNpw/PZOojoxovTYlqdNaSsoKkxqBnUXbYSI7wRtZziXDOGPmQlNGCsqr9WR3dMgkQgBEedyL7YWKMNl6upRakrad3SSD0OkX23A57Wxuan6P630clswgCrcJTJkgksZYLpBgiRyuN8UHa/gQyWYaijl10B1JF4aRB5EiDfHtTp3uWOgg95RIUzY6ksZ6XwbLo8UGWy7rUGtkdiGUurBJ1GQXQs0FSLlBBAvE40PZvsWtdSmYZqTU4P1bsQ4qFtJnVBELE9dXTGbyxHPb8Mel8HlctTHOAPgsfjiLsPoUPYLho9s1HM/acz8t8Z7tLRo8PFOjlqfgqAkvYVRBAI1RcQeUbXnfGxJAvPPHn3bLPHMZladFWfuhpOhS3i9phboAPgcadERdZ1fFlkWoqPqBZyiliunwaoINiwE9BJ2wt2lbMUKi1kaCiBGKgAQKjQ2kEwDKgRsNIN8R57izGk1WmValTSmpkRqJRgy/ea5Tafxxklet3NLL5VXq/VaakIVUaahaJqAX1WkGPDjCNM0vFc/NOjrJJrURra29OqxUsI8W/yxPw/NCjQr9+r1AuZgUzfxFHGkAgi1vfE4yxydd4FVgO6WF1FSF1GSpCsDBJuZw8uVkDU9p1lKaroDEC6kqp0i4AMi+NUZFanFKS5rMaTBanWpQSDFRtQHoBAkRaDA2GNNwypWTLLlqaKtPSVZmJLNrnUQFI079egxUcO4FTpvrpU31NJlmY/9JPniyh0Md4EHUta/I6mPxxQcns6jd33p1d2PDyAsNhMXiedyTzxY0OC0QLIPh/LCiM6i1R9+cNM/tARy2ticZqsPt284/hi2iUPdrCVylbSQDpHO8EjVcbeEnpjyqRtON6Hr1QfDmGBtCqEU8jMkk8/d8TQ8R7IVAGqae6pgAw7KxkmIGx3gX674zH7JXszf0jTLTtecQHineU2aLjoBN/mR8px8r0rkNtyGk335iR0xVnK1AbL5bfxxq9mWi74bmzTo6iZ1ErA9pQfCTe15OHOC9oCHdqaAI9RopkMwVTsCwIY2AvIE4z7q+hQVIIM7dTNvnbEPD3cEIjhdTXNvDMDc9Bf3YMsTcdts3Qq0Vd0pLVakKhhQCZhVGqNRNmiSbDfGM4TXCUavg1eJbExaG6Yg4xmnd2XvDUQHSpMXVSdOwGwY/E44y+abTpCrBgExe08588SOgzRU2x2I/liqy9bwifxviYVjy+eOlmbR6ZwTj1GqmWpVlqPmFZFV16d6FGozJEaQSZ288Zp6yl6hpxBZthAsxnljG5PiLUq61tMsrA2cidJBi2wMYvqHFGqS7KAT0uOeMLs02h3PyQigkg1ACCSYENtO1wDbpGH62Ty7Zly+YQNTqOqoyOEBViJMAwbbiY5RifstxlqLNpdk7xkUlQhO53L2UX3AnpjN11Za1QuNJao7x+0x+N7e7GWVG8r9jJpnMirr0p3mhKiwUW7Mrd34mA5FVtG3O74Hx76RlFovqqVdLCdLHTuEJa19NvaBOL3s3le84aqqQCaTqJ2lkIB+P4YwHB+1+Tp0XSsWpOJRyqOykqILLAt6YwzSNLmOE5SoqEoGqFWFNtaXdRLFAjkNpI+1OnacY/tnTC5yaVQ0tKLSYKzAlQuz92TNrQSbCMWHCO1/DaZytDK0qrhdVKm8Qq94RrMu2okny59MP8ABcnSXMNTUaiVDaW0wBVqVVqb2hVAMRJk8yMUhb9neGVEpojVHIYNUJ0q1IlmgEmdTMRDC8czyxJmM5Ur0GDq9GlDks5A/s3QU4UKD9bLQNVgALzjzTsd22zy0AqmmUUlVDqSZA1EDxC0SY8jhTN9ss9nlVK8wKyfVUqekNchT1aGDc4kDnhixZoTwhky1d9IRoBZCqwyahcMRq1CC0WkA+YxxwExWp+uJ+PcWUfTNLEgg0hNMhB4iLORBgO4JW9o52wlXteaNQGjpqAQQxDC/SD0OKgeg/pcrKueUFgCcvTI/eqD8sbrMca4fSyoRqtLV3IATVrZZSAIGor05Y/PfGeO53ilfvWUu6oKYFNDpVVJIHOLsbk4V4fkswDCnSW5bsfcJvjWJLRs8nXQEGo0KN5NvTzxZ579I9NYWmZ5KFBb57E4oOG8DrCC6KGNtVaAYPRWMnpYYtOGcDWk+sPLj/lpFuYuVO3TrhSQtsUznaXN1SF7qqgb73hbTzIFvdvPlvhzKjM06LImZI1ENKpTVrgXapBaDA2i8XxZpk0LhtF9wbkje0DSY/eF/XDdLLvEgaRPIBTvttN5PPEbRaZTLwGnpVu7CsLagWAvIJBYwJ3j1N+bSZRZRmfU6QNQBNtrgeEzJ57nlGLVeHCTJvuSeUb3M2jzvfHS0wDeelyLnp585HX1xMhiJd1pJGmYtfwm2x8JcnY3kfLDFOm/IKByIEH5kz/Vr46qZhF8N5kQFG9+R/rlvj4MwYBKiecbW5+mGxolp5Y/a298fjA2+eJBllEQosdvTlf3+7rjlWJBI22Jiwj+hH8ziPuibh5bfTf0AFtztHXri4slo7rFYmBFxMHkdre69xecfKpkeB13uDqEdLkAfPl645NHuyusjSby+kG0RudySbAXHPbHFTNUwZud9lteObFenni4/Is0FTNWkgj1ifnjK9reMlnXLpGj2mbfU3JJmLWJ8yt+WIzVJHik2jc77cxhVwNtMCenMc5POepk4wommyk4JlQ4OoA3i99x8ueLB6MWuPQkY54NljTUg3OqZHQbH34ZzN4xoyKZnKBlIJYg7gmcUL0lo5pGFMsskLufEBLH+6Dt5EDGmJsMI5jLEIsN4kJaSLEmZn11H44AzWeyNJax0gaJ8IIUrHSYuJ29OeLHJcGpG58X6sKB/hUE+uIWohdK7woHrHl/XLFpkqtsS2WkT5LJqhJTwzvEfCSJ64aNJvvmOlvyGO8v8MTO0c8Ugi2VmescwP4YR4llQqBoEhhJAAJDDYxE3iDvvi5Wrfbl+WFuLsO4YxYAGNtiMEGVmRzOiSDf43HUbRhynkGrU3dFLIksxF+7IWSTz06Y9wvcTjMZrOEAlSRBGyyYJjntvhzsxnTOmtWqmi13ooKku+wDAaUZfIt0tvig9v7FZlP9nrJFlbcgDY2M2588ePnhIrK7Uw7Gv3vdxTdtWlyG2HgAJRgSBIaOV/uT7UZDKuzBczVcFgviC01lSraVYsB7TR7W20RiHOdpuIVqi1aGXdEC92ildQg8j4VVtpiI3tFsTyCHsvwmqXoAG6tqVlWVUyY1EiLMpm45HG7+i0zmqlR8xlaIDVDTC1Q1aal0JSnqAIcTuTblJxl8jw8eF6tDuahgkuyRP3gJ1n9mL7YnyvCsvTLOO9qtMsWJAveY8AO3RsGUk4PmMtlRWC5WpUplQCS3tKYYjSzgEz9rfwi14xVZbimup3uXXuiGLLR7vW6yxKgeHYEgyBy2xo8xSYKVFOlpiTDh13FmCwvuIJtzxymwBqEKAWPd2TwHxAQoUjfkfZMxIOF0KKfNcKr5gKeIZytU6Uyyoo9Q0n4UzGG8lwbJ0500A5F50NUaPMPeZBuEjFnRyiEBWIMCGJ2Yxu2w5zienldNpAEQLrYW+CgwIEeyDzxMi4kAYTpNJWWBpBqFhJPiAXSBZYIgXki2+JcvAXSCFI3WnKACOQgar9RzviajT3m+okwSCOsjeBy9wO+ClV0WjqbCBHI79P574lg4pgLEQpII5zF4J5TsJny9OkcfrWbUCfeeQve8/wAIx8FaSRNx4pggz572iDzsL4k7wSsArz1brcx7QlQSepG4nFSFn01ZSfs/IiNzfb13EY4OYmxJ3Ej7JBvcEefqNzG+ODQ0iQYfVIO4gncCfa1A+EgnTyOw+5nKVFjvWQCLl2KtqtBjc9YH3eUnFxJZyap5MFUECRPMdBINhPu9RiYAmJJNpgyIHi5HaDq3O0DpMVKsiwBrdgumwKrO8zUJb4DYY+nM1CzeFUn2iAGJIMgS3OTbwj8MXRNjVKkCosxFxsNKjzO0R6wTtbEf0pAPE6z+oCSZ3koQoPnqnCToXksGaPtP4l2mw1R8IxNlchUcDSNduVN73kGxI6XPni2SiSpntVhTBkb1DaJA2X9kG7m0csfKYqs2lnKDaFGm/TUlzEH2mxbZPs1m2Uqe5QG28n93SRi34f2OpqPGSx5geBfl/HGckWjJrl0p+JnDTcQPGTfe/iHrGxnEhrrSGoqF1G4NVhcjkAptblbG5XL5WidK0hq5kAE/EmT/ACxyz0j7OXp+ZgT8gMTIuJ482eUEQwJBid5ttvJHPnhR+LwPCALx03mDEQRv8z54hThNeQPCrAGA7aT6hW8RHoD6YgzGRpUz9bmKY5kBPF71YqY9zY6YmLGKfaCoJIClRIkgwPKZA59cc1O1HhDEIQbwDfeL3ty3+OKqtn8kDASpV5+0QtvIaCPnvhdu0ZW1GjTpe6W+IAPxnDRTR5bjtR7rlmI5GSFAP6xEfPDWY4haaoSl61Aee40qRt5jGDzHFq9T2qre634YTMm5k+eIDTZvjFEEwS1+Q5denzOJMt2koLEq8zc6Rt8cZTSehw3k+F16x+qo1H8wpj47DGS2a1O1uXEiKnrpH+rHZ7W5fman7g/jipo9iq4Gqu9Ggv8A2jifgP44R4lwqlQIHfGqYk6UKgD1bf1GLQs1GX7U5QGWeoLQISd/fj5xntXl6lFqWXp1KjvYlhCqJ8ryfz3xX8GPdQVSjvuVDm8eEkgeIAzYnaPPFrxHh71/+NpCDVp0hRveYCwIXzPzxAZnJ8KzFRwxqU6cQfG4AHQaQDPpGNrl8umkKQWYi/dIyz1hnIKg7SBN7HHPDOGLRRgoKlpN2Ei5AMjYez+dzdpaOksdvExPMQLdBJICyLQQY54XstEeW0UjFDL0qR+8FLGAYMsdN97SdvMSwzVHANSo9xMKwAI52UDUB0udsNFDB9oDqOpkTAuNpmLW3xE2XG4aNMkmAALm8kCDv5dR1hROnlqZHsghvaAa1wuwkRtNouOpw0KcBTykkbQNjymwI3388fVJJIPhsTMizTMb79PQ8tuKcESA0kyx0ggxAa5iZ8UGCL4ULJu6JXUCdt7QsGQDq5EyL6omNWJyoYAqsTBJgMSLbSOYET0j0C1Fwp2JW8Xseo2kQI2B9mJBvhhFdmGikSoIIYAWN9YnZNgZmb7E4uJLPiFrHSGIkklSLR5xB1Hmeu24XDMBLJ4AFMkwRZZHQw1rHltM4sGzFNG8b0xb2EJdwfKAT538rSJxx9OUwKVJzpkSW0DxQSrAS0bQDEDbDSG2RUgPste7AiBIliYiJAIned52u2uWYyXB0zA1BRpgTrkllYGRAtBBHIgqUHdjC6KUD/h04MC9mIJYXJt544qUASDepJI1NLQR8dI3Eki/I8mS8DH5HczmqXsq4IVpARdR2kyQAAS5Zje/hnbCxzoVh9S2klm1H2VInkggWYxc7Yky6jWCYDCwUqdIsTILDxWsTsIHMXnymRr1IAQVBcaocbzNz4Ut538sLYpCX+0qsHu1CEx4VAmftBisA2te9/diAhfaIZTI1eESSdxuJHX8BEY2WT7LffgeSSTuecxzPPF9kOFUqeySerXPzxLRdmDyXCnrXp0ywm2pSFg23sDbnJm0Ri9yXZIn+0cBY9ldRj0iAPSMaupnFTcj0G+EavEWkwB5Exb3DGWwkR0OztBblZ83H5QB8sNGrRpiBFvsqBA+FsVr1Gb2mJxGRiFoebijbIoHrhatmGb2mkdOXwGIIwAYA+zjrvT1OOCuOWU8iMUH/9k=" alt=""></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">مرتضی مطهری در كتاب حق و باطل، از تعبیر جالب منطق ماشین دودی استفاده كرده است.&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">وقتی بچه بودم منزلمان در حضرت عبدالعظیم بود و آن زمان قطار راه آهن به صورت امروز نبود و فقط همین قطار تهران- شاه عبدالعظیم بود. من می دیدم كه قطار وقتی در ایستگاه ایستاده بچه ها دورش جمع می شوند و آن را تماشا می كنند و به زبان حال می گویند ببین چه موجود عجیبی است! معلوم بود كه یك احترام و عظمتی برای آن قائل هستند. تا قطار ایستاده بود با یك نظر تعظیم و تكریم و احترام و اعجاب به آن نگاه می كردند. كم كم ساعت حركت قطار می رسید و قطار راه می افتاد. همین كه راه می افتاد بچه ها می دویدند، سنگ برمی داشتند و قطار را مورد حمله قرار می دادند. من تعجب می كردم كه اگر به این قطار باید سنگ زد چرا وقتی كه ایستاده یك ریگ كوچك هم به آن نمی زنند، و اگر باید برایش اعجاب قائل بود اعجابِ بیشتر در وقتی است كه حركت می كند.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">و البته استتناجی دارد كه با دیدگاه های من خیلی هم سو نیست:( این قانون كلی زندگی ما ایرانیان است كه هركسی و هر چیزی تا وقتی كه ساكن است مورد احترام است. تا ساكت است مورد تعظیم و تبجیل است، اما همین كه به راه افتاد و یك قدم برداشت نه تنها كسی كمكش نمی كند بلكه سنگ است كه به طرف او پرتاب می شود.)- به نظرم این بخش با آموزش و فرهنگ سازی قابل بهبود است.&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan">اما طی سالیانی كه در حال فعالیت حرفه ای هستم، رفتاری مشابه با استعاره ماشین دودی را از طرف برخی افراد نسبت به خود و برخی دوستان عزیزی كه مشاهده كردم و قابل تامل تر اینكه كسانی دست به این اقدامات می زنند كه خود داعیه حرفه ای گری و اخلاق مداری دارند.</font></div> text/html 2020-03-10T09:38:14+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد تناقض حرف و عمل http://hrjournalist.mihanblog.com/post/562 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://media-exp1.licdn.com/dms/image/C4D22AQFnZIPR9AQD5A/feedshare-shrink_800/0?e=1586995200&amp;v=beta&amp;t=jTZLMH09lhsfrJBU7OEmShGkQ9hxGKkA1Rev9tYEmbg" alt=""> <div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">چند روز پیش بیانیه تعدیل نیروی بزرگ مجموعه علی بابا را خواندم و البته واکنش خود را به تاخیر انداختم</span><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">این یک نظر شخصی است :</span><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">به نظرم موضوع، مفهوم و‌مقوله رهبری دچار آسیب و خسران جدی شده است.</span><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">این تناقض و تعارض بزرگی بین حرف و عمل کسانی است که مفاهیم رهبری را به تعدادی زیادی از افراد اشاعه می دهند.</span><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6643048646516449280" data-attribute-index="0" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; font-weight: 600; border: 0px; touch-action: manipulation; position: relative; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: inherit !important;">#رهبری</a><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6643048646516449280" data-attribute-index="1" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; font-weight: 600; border: 0px; touch-action: manipulation; position: relative; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: inherit !important;">#رهبری_موثر</a><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"></span><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6643048646516449280" data-attribute-index="2" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; font-weight: 600; border: 0px; touch-action: manipulation; position: relative; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: inherit !important;">#چشم_انداز</a><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"></span><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6643048646516449280" data-attribute-index="3" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; font-weight: 600; border: 0px; touch-action: manipulation; position: relative; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: inherit !important;">#شایستگی</a><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"></span><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6643048646516449280" data-attribute-index="4" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; font-weight: 600; border: 0px; touch-action: manipulation; position: relative; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: inherit !important;">#مهارت</a><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"></span><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6643048646516449280" data-attribute-index="5" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; font-weight: 600; border: 0px; touch-action: manipulation; position: relative; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: inherit !important;">#مربیگری</a><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"></span><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6643048646516449280" data-attribute-index="6" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; font-weight: 600; border: 0px; touch-action: manipulation; position: relative; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: inherit !important;">#کوچینگ</a><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6643048646516449280" data-attribute-index="7" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; font-weight: 600; border: 0px; touch-action: manipulation; position: relative; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: inherit !important;">#مدیریتتغییرسازمانی</a><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6643048646516449280" data-attribute-index="8" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; font-weight: 600; border: 0px; touch-action: manipulation; position: relative; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: inherit !important;">#حامی</a><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C_%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6643048646516449280" data-attribute-index="9" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; font-weight: 600; border: 0px; touch-action: manipulation; position: relative; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: inherit !important;">#سیدمحمداعظمی_نژاد</a><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"></span><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=azaminejad&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6643048646516449280" data-attribute-index="10" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; font-weight: 600; border: 0px; touch-action: manipulation; position: relative; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: inherit !important;">#azaminejad</a><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"></span><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=leadership&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6643048646516449280" data-attribute-index="11" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; font-weight: 600; border: 0px; touch-action: manipulation; position: relative; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: inherit !important;">#leadership</a><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"></span><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=leadershipchange&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6643048646516449280" data-attribute-index="12" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; font-weight: 600; border: 0px; touch-action: manipulation; position: relative; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: inherit !important;">#leadershipchange</a><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"></span><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=leadershipcoaching&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6643048646516449280" data-attribute-index="13" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; font-weight: 600; border: 0px; touch-action: manipulation; position: relative; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: inherit !important;">#leadershipcoaching</a><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"></span><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=competency&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6643048646516449280" data-attribute-index="14" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; font-weight: 600; border: 0px; touch-action: manipulation; position: relative; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: inherit !important;">#competency</a><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"></span><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=coaching&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6643048646516449280" data-attribute-index="15" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; font-weight: 600; border: 0px; touch-action: manipulation; position: relative; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: inherit !important;">#coaching</a><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"></span><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=change_management&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6643048646516449280" data-attribute-index="16" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; font-weight: 600; border: 0px; touch-action: manipulation; position: relative; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: inherit !important;">#change_management</a><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"></span><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=change_managemennt_practionior&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6643048646516449280" data-attribute-index="17" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; font-weight: 600; border: 0px; touch-action: manipulation; position: relative; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: inherit !important;">#change_managemennt_practionior</a><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"></span><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=sponsership&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6643048646516449280" data-attribute-index="18" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; font-weight: 600; border: 0px; touch-action: manipulation; position: relative; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: inherit !important;">#sponsership</a><br style="box-sizing: inherit; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: inherit !important;"><a href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=coach_practionior&amp;highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6643048646516449280" data-attribute-index="19" dideo-checked="true" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-decoration-line: none; font-weight: 600; border: 0px; touch-action: manipulation; position: relative; font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, &quot;Fira Sans&quot;, Ubuntu, Oxygen, &quot;Oxygen Sans&quot;, Cantarell, &quot;Droid Sans&quot;, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: inherit !important;">#coach_practionior</a></div> text/html 2020-03-09T09:27:10+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد کوچینگ در شرایط بحران http://hrjournalist.mihanblog.com/post/561 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://icoachtraining.com/wp-content/uploads/2020/03/%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg" alt=""></div><font face="Mihan-Yekan" size="3">مخاطب این نوشتار كوچ های حرفه ای هستند:&nbsp;</font><div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.7; font-size: 16px; padding: 0px; color: rgb(49, 59, 61); text-align: justify; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">با شیوع و گسترش&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ویروس کرونا</span>&nbsp;(کوید ۱۹) در سرتاسر دنیا، مردمان همه کشورها در حال لمس و تجربه اضطراب، سردرگمی و احساسات منفی هستند و همین چالش، نقش تمامی&nbsp;<a href="https://icoachtraining.com/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 157, 216); text-decoration-line: none; -webkit-appearance: none; outline: 0px;">کوچ‌های حرفه‌ای</a>&nbsp;دنیا را بیش از پیش قوی و پررنگ می‌کند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.7; font-size: 16px; padding: 0px; color: rgb(49, 59, 61); text-align: justify; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">ترس و احساسات منفی که همه ما در حال حاضر تجربه می‌کنیم، ناشی از کمبود اطلاعات درست و معتبر درباره ویروس کوید ۱۹ و میزان شیوع آن در جامعه است. به عنوان یک کوچ حرفه‌ای، وظیفه ما این است که با ایجاد یک محیط امن و حمایتی که احترام و اعتماد را بوجود می‌آورد، ذهنیت منفی را تغییر دهیم. همه با باید سه اقدام مهم انجام دهیم:</font></p><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.35em; color: rgb(40, 40, 40); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-align: justify; direction: rtl; font-weight: 500 !important; margin-right: 10px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Yekan">در شرایط بحران تأمل و دوباره فکر کنید!</font></span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.7; font-size: 16px; padding: 0px; color: rgb(49, 59, 61); text-align: justify; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;بروز این بحران در بخش قابل توجه جامعه موجب تأمل و تفکر بیشتر افراد شده است. این روزها همه ما دستان خود را به دقت می‌شوییم، با الکل ضدعفونی می‌کنیم، مراقب موادغذایی مصرفی خود هستیم. می‌توان این رفتار هوشمندانه را «حالت توقف!» نامید، توقف می‌کنیم، نفسی عمیق می‌کشیم، با دقت مراقبت و مشاهده می‌کنیم و بعد ادامه می‌دهیم. شاید این بهترین رفتار محتاطانه برای نزدیک شدن به یک وضعیت نامعلوم و ناشناخته باشد (خیلی از ما حتی نمی‌دانیم چه کسی یا کسانی ناقل این ویروس هستند). اما ما می‌توانیم از این ذهنیت حداکثر بهره برداری را داشته باشیم:</font></p><ul style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; padding: 0px 35px 0px 0px; list-style-position: inherit; list-style-image: inherit; color: rgb(49, 59, 61); font-size: 16px; text-align: justify; margin: -10px 0px 25px !important; list-style-type: circle !important;"><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">در وضعیت حال، زندگی کنیم و آگاه باشیم که بسیاری از افکار منفی که به ذهن ما خطور می‌کنند، واقعی نیستند، زیرا اغلب ما و عزیزانمان با رعایت نکات پیشگیرانه در سلامت و امنیت هستیم.</font></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">یکی از پادزهرهای قدرتمند برای نگرانی درباره آینده، شکرگزاری درباره چیزهایی است که در زندگی شخصی ما خوب پیش می‌رود و توجه کامل به زمان حال است. ترس، اضطراب و نگرانی موجود را در خود و مراجان خود تصدیق کنیم و چرا که تأیید و تصدیق آن، موجب سکون و ماندن در شرایط عاطفی منفی می‌شود.</font></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">از خود بپرسیم چه اقدامات احتیاطی می‌توان برای مدیریت این وضعیت انجام دهیم تا این شرایط ما را به عنوان یک کوچ حرفه‌ای اداره نکند.</font></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">به آنچه در ذهن مراجعین می‌گذرد، بیش از پیش فکر کنید که چه چیزی ممکن است در حال حاضر به بهترین شکل به آنها کمک کند.</font></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">به دقت به این موضوع فکر کنید در شرایط بحرانی فعلی و حتی بعد از آن، کوچینگ می‌تواند چه ارزش افزوده‌ای به مراجعین منتقل کند؟</font></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">ارزیابی کنید که چه ابزارها و روشهایی را از نظر سخت افزاری و نرم افزاری را جایگزین وضعیت فعلی کنید.</font></li></ul><h2 style="box-sizing: border-box; line-height: 1.35em; color: rgb(40, 40, 40); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-align: justify; direction: rtl; font-weight: 500 !important; margin-right: 10px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Yekan">در شرایط بحران بازنگری کنید:</font></span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.7; font-size: 16px; padding: 0px; color: rgb(49, 59, 61); text-align: justify; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">به عنوان یک کوچ حرفه‌ای، می‌توان روشهای متنوعی برای همکاری با مراجعین انتخاب نمود. در شرایط فعلی بسیاری از برنامه‌های احتمالی نیاز به استفاده از بسترهای غیرخضوری و مجازی دارند. بنابراین سعی کنید چنانچه تاکنون جلسات حضوری کوچینگ داشته‌اید نسبت به آن تجدید نظر کنید.</font></p><h3 style="box-sizing: border-box; color: rgb(40, 40, 40); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-align: justify; direction: rtl; font-weight: 500 !important; line-height: 2 !important; font-size: 1.2em !important; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; margin-right: 10px !important;"><font face="Mihan-Yekan">شاید اقدامات زیر در شرایط بحران بتواند به شما کمک بیشتری کند:</font></h3><ul style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; padding: 0px 35px 0px 0px; list-style-position: inherit; list-style-image: inherit; color: rgb(49, 59, 61); font-size: 16px; text-align: justify; margin: -10px 0px 25px !important; list-style-type: circle !important;"><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">به مراجعین تعهد و هدف خود را نشان دهید و براساس شرایط و ارزشهای جدید ادامه مسیر کوچینگ را تنظیم کنید.</font></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">به شرایط اجباری قرنطینه خانگی، به عنوان یک اوقات فراغت اضافه‌تر نگاه کنید و بین کار و زندگی تعادل ایجاد کنید.</font></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">از فرصت طلایی پیش آمده برای یادگیری استفاده کنید و به رشد، بهره وری و ارتقای خود با مطالعه کتاب‌های خوب، فیلم‌های خوب و نوشتن کمک کنید.</font></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">اطمینان حاصل کنید که به اندازه کافی کار و زندگی شخصی خود را از هم جدا کرده‌اید.</font></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">شرایط جدید نباید خدشه‌ای در زندگی شخصی شما وارد کند.</font></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">با استفاده از زمان مازاد بدست آمده، وضعیت وب سایت، شبکه‌های اجتماعی، خبرنامه‌های خود را سر و سامان بدهید. حتی می‌توانید برنامه بازاریابی خود را مورد بازنگری قرار دهید.</font></li></ul><h3 style="box-sizing: border-box; color: rgb(40, 40, 40); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-align: justify; direction: rtl; font-weight: 500 !important; line-height: 2 !important; font-size: 1.2em !important; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; margin-right: 10px !important;"><font face="Mihan-Yekan">دوباره متصل شوید:</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.7; font-size: 16px; padding: 0px; color: rgb(49, 59, 61); text-align: justify; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">با مراجعین و دیگر افراد در ارتباط باشید. این وضعیت غیرعادی فرصتی استثنایی به ما می‌دهد:</font></p><ul style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; padding: 0px 35px 0px 0px; list-style-position: inherit; list-style-image: inherit; color: rgb(49, 59, 61); font-size: 16px; text-align: justify; margin: -10px 0px 25px !important; list-style-type: circle !important;"><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">روابط معنادار خود را برای زنده نگاه داشتن ارتباطات و حفظ روحیه مثبت خود تقویت کنید.</font></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">با مراجعین خود طریق تلفن یا ایمیل ارتباط برقرار کنید و شرایط جدید را به طور شفاف به آنها توضیح دهید. بهترین راه حل استفاده از بسترهای مجازی برای ادامه جلسات کوچینگ است.</font></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">از مراجعین دعوت کنید تا نظرات خود را درباره چگونگی پیش بینی نیازهای فعلی یا آینده خود به اشتراک بگذارند.</font></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">از شبکه‌های اجتماعی برای به اشتراک گذاری دیدگاه‌های مثبت و حمایت کننده استفاده کنید.</font></li><li style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">برای تشویق مراجعین جهت طرح سؤالات و یا تشویش و نگرانی, گروه‌های خصوصی در فضای مجازی ایجاد کنید.</font></li></ul><h3 style="box-sizing: border-box; color: rgb(40, 40, 40); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-align: justify; direction: rtl; font-weight: 500 !important; line-height: 2 !important; font-size: 1.2em !important; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-stretch: normal !important; margin-right: 10px !important;"><font face="Mihan-Yekan">ما تنها نیستیم!</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.7; font-size: 16px; padding: 0px; color: rgb(49, 59, 61); text-align: justify; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">همه ما به عنوان کوچ‌های حرفه‌ای با افراد و شبکه‌های انسانی مختلفی در تعامل هستیم. می‌توانیم از هم قدرت و انرژی بگیریم، احساسات و عواطف خوب خود را به اشتراک بگذاریم و با وجود&nbsp; شرایط&nbsp; بحران بیش‌تر از گذشته رشد و ارتقا پیدا کنیم!</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.7; font-size: 16px; padding: 0px; color: rgb(49, 59, 61); text-align: justify; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">ما نمی‌دانیم شرایط اضطراب، بحران، سردرگمی و افکار منفی و معوق نمودن شرایط زندگی دقیقاً چه زمانی به شرایط عادی و گذشته برمی‌گردد، اما به‌عنوان یک کوچ حرفه‌ای می‌توانیم از این فرصت برای رشد، قوی‌تر شدن و کسب احساسات بهتر استفاده کنیم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.7; font-size: 16px; padding: 0px; color: rgb(49, 59, 61); text-align: justify; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">وقتی ازنظر روحی و روانی احساس خوب، قوی بودن و سلامتی داشته باشیم، همه بهتر می‌توانیم با هر اتفاقی که در اطراف ما رخ می‌دهد مواجه شویم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.7; font-size: 16px; padding: 0px; color: rgb(49, 59, 61); text-align: justify; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan">بیایید دیدگاه و نظرات خود را برای گذر از این بحران باهم به اشتراک بگذاریم و البته «حالت توقف!» ذهنی را فراموش نکنید.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.7; font-size: 16px; padding: 0px; color: rgb(49, 59, 61); text-align: justify; direction: rtl;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">نوشته‌شده:&nbsp;</span><a href="https://coachfederation.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" dideo-checked="true" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 157, 216); text-decoration-line: none; -webkit-appearance: none; outline: 0px;">Ellen Kocher</a>, ACC، &nbsp;March 7, 2020<br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">برگردان و ویرایش:</span>&nbsp;سیدمحمداعظمی نژاد- کوچ رهبری</font></p></div> text/html 2020-02-03T10:47:22+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد رهبری در شرایط بحران http://hrjournalist.mihanblog.com/post/560 <font size="3" face="Mihan-Yekan"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://hbr.org/resources/images/article_assets/2016/03/mar16-15-hbr-dave-wheeler-org-culture-850x478.jpeg" alt=""> </font><div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Yekan">رهبری قدرتمند می تواند برای یك سازمان در شرایط بحرانی، موجب ایجاد اعتبار و خروج صحیح از بحران گردد. بدون شفافیت و رهبری مناسب، حتی بهترین تیم ها نیز برای خروج از بحران با چالش های جدی مواجه می شوند.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="">یک رهبر قوی؛ می تواند مسیر بحران و نتیجه آن را تعیین کند. در نهایت این رهبر است كه <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>پاسخگوی این وضعیت خواهد بود. او مسئولیت اقدامات انجام شده در شرایط بحران را به عهده می گیرد، تصمیمات دشوار میگیرد و مجوز اقدامات لازم برای حل بحران را می دهد و پاسخگوی افكار عمومی در سازمان خواهد بود.</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="">براساس مطالعه انجام شده در مدرسه كسب و كار هاروارد در سال 2016، </span><span lang="FA" style="">یکی از مهارت های برتر رهبری ، ایجاد امنیت در افراد است و البته این شایستگی در شرایط بحرانی اهمیت بیشتری خواهد داشت.. اما رهبری مورد اعتماد – کسی است که به آنچه می گوید، <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>عمل می کند و كاملا مبتنی بر ارزش ها اقدام می كند <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و بدین ترتیب احساس امنیت ایجاد می کند و سازمان خود را با كسب اعتباربیشتر نسبت به قبل برای خود، از بحران خارج می کند و بعضی اوقات این به معنی اعتراف به آسیب پذیری ، ابراز پشیمانی و اعتراف به اشتباه است و <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>بعد از آن آزمون واقعی برای یك رهبر، تصمیمات و اقداماتی كه برای رسیدگی به امور انجام می دهد.</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-Yekan">باید بدانیم شرایط بحرانی چون سنگ محك برای رهبران است. از رهبران قدرتمند انتظار می رود در شرایط بحرانی با افراد ارتباط برقرار كنند، صادق و شفاف باشند. وقتی رهبر در شرایط بحرانی، صحبت می كند، بازارها پاسخ می دهند! اشتباه و خطای آنها در این شرایط می تواند خسارات جبران ناپذیری برای افراد و اعتبار او ایجاد كند! <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-Yekan">چند موضوع مهم كه رهبران در شرایط بحرانی باید به آن توجه كنند از قرار زیر است: <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-Yekan">اول- نتایج مطلوب شرایط خروج از بحران را تعیین كنید. افراد به شما نگاه می كنند و از نحوه رفتار شما پیروی می كنند. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-Yekan">دوم- به دقت گوش كنید كه افراد درگیر بحران و افراد بیرون از بحران چه می گویند. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-Yekan">سوم- تیم خود را توانمند كنید اما در صورت نیاز از آنها حمایت و پشتیبانی كنید. بحران می تواند استرس زا و پرفشار باشد. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="">چهارم- اعضای تیم حل بحران را با دقت كامل انتخاب كنید. شما در تیم خود به افراد راستگو نیاز دارید تا بدانید دقیقا با چه عمقی از بحران مواجه هستید. </span><span lang="FA" style="">نسبت به اخلالگرانی که می توانند از اقدامات سازنده جلوگیری کنند ، محتاط باشید.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="">پنجم- آماده تصمیمات دشوار باشید. آنها می توانند در کوتاه مدت ایجاد هزینه کنند ، اما اگر کار درستی انجام دهید ، در طولانی مدت شانس بهتری برای بقا دارید.</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-Yekan">ششم- صمیمانه ابزار همدلی كنید. به بحران از دیدگاه كسانی نگاه كنید كه در این شرایط تحت تاثیر قرار گرفته اند. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-Yekan">هفتم- برای فكر كردن وقت اختصاص دهید. هرچه به مدیریت روزانه بحران نزدیكتر باشید، تصمیم گیری دشوارتر خواهد بود. كمی از مدیریت روزانه بحران فاصله بگیرید و برای تامل و فكر وقت متمركز اختصاص دهید. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-Yekan">هشتم- شخصا حضور پیدا كنید. خود را پشت افراد سخنگو در شرایط بحرانی پنهان نكنید چون این كار باعث سردرگمی و ابهام در افراد می شود. هرجا لازم است دیده شوید –از جمله رسانه ها، در میان افراد و...- حضور پیدا كنید. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span lang="FA" style="">رعایت ارزش ها و انجام اقدامات درست در شرایط بحرانی؛ شجاعت واقعی می طلبد. یادتان باشد خروج موفق از شرایط بحرانی می تواند برای یك رهبر اعتبار و خروج مبهم و ناموفق از بحران منجر به كاهش اعتبار در میان افراد گردد. </span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><br></div> text/html 2019-11-23T07:29:48+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد همه ما باید امیدواری به آینده را در خود زنده نگه داریم. http://hrjournalist.mihanblog.com/post/559 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/539/1615595/141.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3">بسته شدن اینترنت و شبكه های اجتماعی، اتفاق خوشایندی نیست و بسیاری از فرایندهای كاری اكثر مردم را دچار اختلال جدی كرده است و البته یكی از شاخص های توسعه است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">آنچه مسلم است دوران گذار از این وضعیت سپری می شود اما مهم نوع واكنش و رفتار هر یك از ما نسبت به این موضوع و چالش های مشابه آن است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">گمان من این است كه همه ما باید امیدواری به آینده را به شدت خود در حفظ و تقویت كنیم و فرصتهای یادگیری در این شرایط را قویتر كنیم.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">هرچند به عنوان یكی از سخنرانان اصلی همایش های كشوری اینترنت ملی ایفای نقش داشته ام و اینترنت ملی را برای هر كشور - به عنوان یك پشتیبان امنیت اطلاعات و داده- یك نیاز اساسی می دانم، اما بی شك وجود اینترنت ملی&nbsp;منافاتی با اتصال به شبكه جهانی ندارد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">امیدوارم وضعیت به گونه ای پیش رود كه جلوی زیان جدی&nbsp; كسب و كارهای خرد و طیف زیادی از مردم گرفته شده و تصمیم مناسب برای اینترنت گرفته شود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">آنچه مسلم است همه ما باید امیدواری به آینده را در خود زنده نگه داریم چرا كه امیدواری معادل زندگی است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3">با آرزوی فردایی بهتر</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">سیدمحمداعظمی نژاد&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><br></font></div> text/html 2019-11-19T09:28:30+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد كسب و كار بدون اینترنت! http://hrjournalist.mihanblog.com/post/558 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">این روزها به دلایلی كه همه ما می دانیم، اینترنت در كل كشور قطع شده است و راه حل های موجود برای حضور در اینترنت نیز شبیه روزنه بسیار كوچكی درون یك غار است.&nbsp;</font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">شخصا بسیاری از كسب و كارها را می شناسم كه حیات آنها به طور كامل به اینترنت وابسته است و طی چند روز گذشته و به دلیل قطعی اینترنت، این كسب و كارها كاملا متوقف شده اند.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اینكه قطعی اینترنت دلایلی برای خود دارد كه در آن شكی نیست. اما آنچه مهم است وضعیت مبهم آینده اینترنت در كشور است، بدون داشتن بستر پایداری در اینرنت نمی توان هیچگونه برنامه ریزی و پیش بینی از آینده در كسب و كار داشت.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">باید دید هزینه و فایده این تصمیم چقدر است چرا كه بخش زیادی از مردم كشور به دلیل همین تصمیم دچار ضرر و زیان های جدی شده اند كه قطعا به دلیل زمانی كه طی شده است قابل جبران نیست.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div> text/html 2019-10-30T06:17:25+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد برای تغییر موفق، كوچینگ قطعا كمك كننده است. http://hrjournalist.mihanblog.com/post/555 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://justpublishingadvice.com/wp-content/uploads/2017/07/Change-Is-The-Only-Constant-1-400x187.png" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Yekan" size="3">نگارش: سیدمحمداعظمی نژاد</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Yekan" size="3">عضو فدراسیون جهانی كوچینگ&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Yekan" size="3">مدرس ، مشاورو&nbsp; كوچ رهبری سازمانی</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font style="" face="Mihan-Yekan" size="3">وجود یك چیز در فاصله تولد و مرگ قطعی است و آن تغییر است. این موضوع در سطح فردی و سازمانی مصداق دارد. هر سازمان و یا هر كسب و كاری با تغییر به رشد و توسعه بازار و ساختار، رهبری، اهداف و موفقیت ها دستیابی پیدا می كند و البته با تغییر ممكن است به افول یا ورشكستی، نیاز به ادغام و نابودی برسد.</font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">بدون شك تغییر جنبه ای مثبت و كاربردی در تمامی فعالیت های روزانه فردی و سازمانی ما است و می توانیم با اتخاذ تصمیمات مناسب به خوبی آن را مدیریت می كنیم. با این وجود تجربه نشان می دهد واژه «مدیریت تغییر» ترس و دلهره قابل توجهی در دل مدیران ایجاد می كند و آنها را دچار ابهامات درونی می كند. در نتیجه این وضعیت چه اتفاقی رخ می دهد؟ افراد از برنامه ریزی برای تغییر خودداری می كنند، به موارد مهمی كه در فرایند تغییر برای آن نیاز به آمادگی دارند بی توجهی می كنند و آن را نادیده می گیرند و در نهایت با یك تجربه شكست در تغییر مواجه خواهیم شد. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">وقتی شما درگیر فرایند تغییر هستید، اخذ نظرات و دیدگاه های افراد در مورد مسایل سیستماتیك و یا ابهامات فردی یك چالش بزرگ است. این جایی است كه كوچینگ می تواند به شما كمك كند. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">چه عواملی از پیشرفت و تغییر سازمانی مؤثر حمایت می کنند؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">تحقیقات انجام شده توسط فدراسیون جهانی كوچینگ (</span><span dir="LTR" style="">ICF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) در سال 2018 در خصوص مدیریت تغییر و نقش كوچینگ متمرکز شده است. در این مطالعه 432 شرکت کننده از جمله متخصصان </span><span dir="LTR" style="">HR </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، </span><span dir="LTR" style="">L&amp;D</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">و </span><span dir="LTR" style="">TM</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">، كوچ های حرفه ای و مدیران مشاركت كردند و به آن پاسخ دادند. این تحقیق نشان داد:<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">سازمان های دارای عملکرد بالا، &nbsp;اعتماد به نفس بیشتری نسبت به قابلیت های تغییر کارمندان خود دارند<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">&nbsp;كوچینگ (كوچینگ فردی و كوچینگ گروهی &nbsp;با یك كوچ حرفه ای) به عنوان مفیدترین اقدام در دستیابی به اهداف فعالیتهای مدیریت تغییر ارزیابی می شوند ، اگرچه دیگر اقدامات دیگری چون آموزش مستقیم یا صرف وقت و انرژی با تیم رهبری سازمان است. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">پرتكرارترین دلایل استفاده از كوچینگ برای مدیریت تغییر ، توجه و تمركز به سبك رهبری است. غلبه بر مقاومت؛ مقاومت در برابر تغییر و آمادگی سازمان برای تغییر؛ یافتن فرایندها و ابزارها.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">&nbsp;بین استفاده از كوچینگ &nbsp;برای هدایت فرهنگ چابک و افزایش اعتماد به نفس در توانایی های کارکنان در برنامه ریزی و اجرای تغییر ، ارتباط معناداری وجود دارد.</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:18.0pt;text-align:justify"><b><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">ویژگی های اصلی مدیریت موفقیت آمیز در تغییر<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">برای تحقیق ، از پاسخ دهندگان خواسته شد تا به مثالهای واقعی تغییر در کار و خصوصیات مدیریت تغییر موفق و ناموفق فکر کنند. آنها گزارش دادند كه ویژگی های مهم مدیریت تغییر موفق ، ارتباطات ، مشاركت ، برنامه ریزی و رهبری است ... و جالب اینكه ویژگی های مدیریت تغییر ناموفق بازهم ارتباطات ، رهبری و برنامه ریزی بود. این نشان می دهد این عوامل برای پیروزی یا شكست در تغییر كاملا حیاتی هستند. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">محدوده و موضوعاتی كه كوچ های حرفه ای در فرایند كوچینگ خود با رهبران برای فرایند تغییر مورد توجه قرار ی دهند در کنار توانایی آنها برای ایجاد مشاركت &nbsp;و انگیزه در دیگران ، برنامه ریزی مناسب &nbsp;و برقراری ارتباط موثر می باشد.</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">نکاتی درباره جذب مؤثرتر كوچ های حرفه ای<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">افرادی را به عنوان كوچ در فرایند تغییر انتخاب کنید که اعضای معتبر یک انجمن حرفه ای باشند. حرفه كوچینگ توسط نهادهای حرفه ای خود تنظیم می شود که بزرگترین آن فدراسیون بین المللی مربیان (</span><span dir="LTR" style="">ICF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) با نزدیک به 36000 عضو در سطح جهان است ، که حدود 28000 نفر از آنها اعتبار دارند. برای دستیابی به هر گونه اعتبار </span><span dir="LTR" style="">ICF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">، که معمولاً با مقدمات </span><span dir="LTR" style="">ACC </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، </span><span dir="LTR" style="">PCC</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">یا </span><span dir="LTR" style="">MCC</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> (با تجربه ترین / بسیار ماهرترین سطح) مشخص شده است ، ارزیابی كوچ های فعال در برابر سطح صلاحیت درجه بندی شده وجود دارد. كوچ های </span><span dir="LTR" style="">ICF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">مانند اعضای دیگر انجمن های حرفه ای ،به &nbsp;ضوابط اخلاقی دقیقی تعهد دارند.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">سطح تجربه حرفه ای كوچ را ارزیابی کنید. تعداد زیادی از افرادی كه به عنوان كوچ فعالیت می كنند، قبل از اینکه كوچ حرفه ای شوند ، تجربه حرفه ای &nbsp;قابل ملاحظه و كاربردی دارند. اینكه كوچ حرفه ای كه قرار است در خدمت شما باشید با مفاهیم توسعه رهبری، مدیریت تغییر، مدیری پروژه آشنایی كامل داشته و تجربه كار مستقیم با مدیران ارشد داشته باشد به خروجی كه از جلسات كوچینگ خواهید گرفت كمك مستقیم خواهد كرد. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent: -18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Yekan" size="3">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">برای انتخاب كوچ حرفه ای به اندازه بازی شطرنج دقت در مهره چینی و انتخاب داشته باشید. كوچ حرفه ای باتجربه ای که هم بتواند مدیر عامل شما را به چالش بکشد و هم از آن حمایت کند ، ممکن است بهترین فرد برای كوچینگ تیمی و جنبه ای از توسعه افراد سازمان باشد. برای آن نیاز ، شخصی را انتخاب کنید که در كوچینگ تیمی آمادگی و تجربه کامل داشته باشد.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span lang="FA" style="">برای عقد قرارداد كوچینگ وقت و انرژی موثر صرف كنید. باید از خود بپرسید دقیقا از فرایند كوچینگ چه خروجی ها و نتایجی می خواهید؟ تقسیم وظایف و مسئولیت ها در فرایند كوچینگ چیست؟ تأثیركوچینگ را در روند تغییر چگونه ارزیابی می کنید؟ سطح تعهد تیم شما به موضوع كوچینگ چقدر است؟ اختصاص زمان برای طراحی قرارداد مناسب كوچینگ می تواند به شفافیت مشاركت و نتایج موفقیت آمیز کمک کند.</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b><span lang="FA" style="">این نوشتار تجربه ،</span></b><b><span dir="LTR" style="">Sarah Gornall</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">، رئیس چپتر انگلستان </span></b><b><span dir="LTR" style="">ICF</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> است كه با اندكی تغییرات با شما اشتراك گذاشته شد. <o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style=""><font style="" face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p> text/html 2019-10-15T09:35:05+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد اعتماد مراجعین سرمایه بزرگی است http://hrjournalist.mihanblog.com/post/554 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRMiKRr3lLn1O-2NxwWQQuL1ygPOAbXwfaGd6nZrfOrnnHHx57V" alt=""></div> حدود ساعت 9 شب در بازگشت از یكی از جلسات مشاوره كاری، برای برگشت به منزل سوار تاكسی شدم. چند متر جلوتر خانمی كه مشغول صحبت با موبایل بود سوار تاكسی یود. به طور كلی فضای تاكسی فضای عمومی است كه امنیت صوتی و شخصی ندارد و افرادی كه داخل تاكسی نشسته اند ناخواسته مجبور به شنیدن مكالمات افراد می شنوند.&nbsp;<div>اما محتوای گفتگوی این خانم جوان تامل برانگیز بود. ظاهرا این خانم وكیل بود و آنسوی خط وكیل باتجربه دیگری بود كه این خانم وكیل بابت پرونده ای كه داشت از او مشاوره می گرفت. در طول زمان مكالمه، به طور مداوم خانم وكیل به اعتماد قطعی كه موكلش به او داشت تاكید می كرد و به طوریكه اظهار داشت موكل این پرونده به دلیل سطح اعتماد زیادی دارد بدون اجازه او حتی آب نمی خورد.</div><div>بدیهی است قضاوت و اظهار نظر درباره این مكالمه چند دقیقه كاملا ناصحیح است. اما آنچه مرا به تامل دراین باره برد؛ این است كه موكل و مراجع این وكیل اختیار و آینده خود را به كسی واگذار كرده است خود در ابهام كامل است.&nbsp;</div><div>یك از اصول جدانشدنی از حرفه ای گری رعایت اصول اخلاقی و احترام به اعتماد مراجع و مشتری است.&nbsp;</div> text/html 2019-10-14T08:31:45+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد یادداشت كوتاهی به مناسبت روز جهانی استاندارد http://hrjournalist.mihanblog.com/post/553 <p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.talab.org/wp-content/uploads/2018/10/953712801-talab-org.jpg" alt=""></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">شاید مرور و یادآوری تعریف و معنی واژه استاندارد برای همه كمك كننده باشد:&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">از دید اجتماعی آنچه بر پایه&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/قرارداد" title="قرارداد" dideo-checked="true" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">قرارداد</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/سنت" title="سنت" dideo-checked="true" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">سنت</a>، یا&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/قانون" title="قانون" dideo-checked="true" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">قانون</a>، نمونه‌ای برای سرمشق به کار می‌رود و اجرای آن مورد پذیرش همه می‌شود&nbsp;<b>استاندارد</b>&nbsp;گفته می‌شود.</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">از دید فنی، وضع قوانین و مقرارت برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات را&nbsp;<b>استاندارد</b>&nbsp;می‌گویند. استانداردها دارای چهار محور کاملاً مجزا، یعنی «ماهیت محصولات»، «امور مدیریتی»، «ارزیابی و انطباق‌ها» و «مسئولیت‌های اجتماعی» هستند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">همچنین داشتن نظم و معیار و تعیین اندازه و مهم‌تر از آن رعایت حدود و اندازه‌ها برای حفظ&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/کیفیت_زندگی" title="کیفیت زندگی" dideo-checked="true" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">کیفیت زندگی</a>&nbsp;اجتماعی و حتی زندگی شخصی بسیار ضروری و مفید است. در امور اجتماعی و اقتصادی و بویژه امور صنعتی به این اندازه استاندارد می‌گویند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">به نظر می رسد چالش قابل تامل در موضوع استاندارد تفاوت و تمایز آن براساس فرهنگ، بلوغ و آمادگی یك خانواده، یك سازمان، یك شهر و یا كشور است.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">فرض كنید در یك خانواده كوچك چهارنفره استاندارد راستگویی، احترام، متانت، انضباط، خوشرویی، صبوری و سازگاری باشد، و در خانواده ای دیگر ردپایی از این استانداردها وجود داشته نباشد، فكر می كنید عملكرد و خرده رفتارهای این دو خانواده چقدر شبیه هم خواهد شد.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">اگر از سطح خانواده فراتر برویم، حتی استاندارد زندگی محلات مختلف شهری نیز كاملا متمایز است، این موضوع از نوع پوشش، رفتار، شكل تعاملات افراد كاملا مشهود است. احتمالا خرده رفتارهای افراد در محله شوش تهران با محله آجودانیه اندكی تفاوت دارد.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">این تفاوت استاندارد از شهر به شهر و از آن كلان تر از یك كشور به كشوری دیگری نیز احتمالا وجود دارد.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">برای مثال، تجربه رفتار یك تاكسی در شهری مثل تهران یا مشهد در شهری مثل جزیره كیش كاملا متمایز است، رانندگان جزیره كیش در اغلب موارد افرادی كاملا خونسرد و آرام برعكس دیگر شهرها هستند. . این تمایز نیز احتمالا نشان از تفاوت استاندارد در این دو شهر دارد.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">اما سوال مهم این است كه چگونه می توان استانداردهای یك خانواده، محله، شهر یا كشور را رشد و ارتقاء داد؟ اگر از اعضای یك خانواده یا ساكنین یك محله، شهر یا كشور خواسته شود لطفا سالم زندگی كنید، اخلاق مدار باشید، خوشبخت زندگی كنید و ... فكر می كنید چه تغییری در زندگی آنها و استاندارد آن رخ می دهد؟ حدس شما درست است! تقریبا هیچ چیز.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">شاید یكی از بهترین روش ها برای ارتقای استانداردها از خانواده، سازمان تا جامعه اجرای خرده اقدامات عملی كوچك، واقعی و در دسترسی باشد كه همه ما به آسانی قادر به انجام آن هستیم.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">باید همه ما به این موضوع عمیقا فكر كنیم كه استاندارد زندگی شخصی، زندگی كاری، تعاملات فردی و اجتماعی و ... در چه سطحی قرار دارد و برای رشد و ارتقای روزانه آن دست به اقدام عملی بزنیم و تجربیات موفق خود را با دیگران به اشتراك بگذاریم.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">نام گذاری روزهای سال مثل روز جهانی استاندارد، كاری نمادین است، اما روزهای زندگی ما روزهای نمادینی نیست، روزهای واقعی از عمر ما است كه باید برای بهبود و رشد و توسعه آن در سطح فردی و اجتماعی برنامه و اقدام داشته باشیم.&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">سیدمحمداعظمی نژاد</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;Noto Sans Arabic&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">تهران-مهرماه 1398</p> text/html 2019-08-24T06:47:13+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد كوچینگ، راز مگوی بهترین شركت های FORTUNE 500 http://hrjournalist.mihanblog.com/post/552 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://media.licdn.com/dms/image/C4E12AQFsalMsUI-ZZg/article-cover_image-shrink_423_752/0?e=1571875200&amp;v=beta&amp;t=BbRex2HAVRJRtsjsSItCzKj4dZI420bn4kCcPjlSLH0" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: right; direction: rtl;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">مجله بیزنس ژورنال می نویسد: "سالهاست که مدیرعامل برخی از موفق ترین و بزرگترین شرکتها به موضوع كوچینگ اعتماد کرده اند. هنری مک کینل ، مدیر عامل شرکت Pfizer ، مگ ویتمن ، مدیرعامل eBay و دیوید پتروک ، مدیرعامل&nbsp; شركت چارلز شواب و همكاران ، فقط معدودی كسانی كه هنوز به هستند. که به "مشاوران قابل اعتماد"،&nbsp; اعتماد می کنند.</font></div><div style="text-align: right; direction: rtl;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: right; direction: rtl;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">آیا می دانید بین 25 تا 40 درصد شرکت های Fortune 500 از كوچینگ استفاده می کنند؟ این رقم به نظر قابل توجه و عجیب است- نه به این دلیل که چرا شرکت های موفق در مربیگری سرمایه گذاری می کنند - بلکه به این دلیل که این یکی از رازهای مگو و اسرار آنها است.</font></div><div style="text-align: right; direction: rtl;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">جالب است بدانید كه مدیران ارشد این شركتها میزان بازگشت سرمایه ای كه برای جلسات كوچینگ هزینه می كنند،به طور متوسط بازگشت بیش از 100000 دلار را توصیف کردند ، یعنی حدود شش برابر هزینه مربیگری برای آنها. این معادل هزینه شش پرواز بیزنس كلاس است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right; direction: rtl;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">اما چرا رهبران بزرگ روی چیزی سرمایه گذاری می كنند كه هنوز بسیاری در آن ابهام دارند؟&nbsp; شاید به این دلیل که "این رهبران به خوبی می دانند كوچینگ،&nbsp; قدرتمندترین ابزار برای ایجاد تغییرات شخصی پایدار است".</font></div><div style="text-align: right; direction: rtl;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">بنابراین چه چیزی مربیگری را ویژه می کند؟</font></div><div style="text-align: right; direction: rtl;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">دستاوردهای كوچینگ برای رهبران و مدیران كلیدی این شركتها، افرایش قابل تامل مهارت های رهبری، تحقق اهداف و رسیدن حداكثر عملكرد، خودآگاهی و در نتیجه رشد سود و سهم بازار است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right; direction: rtl;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">اگر هنوز به نقش قدرتمند كوچینگ تردید دارید، بد نیست بدانید كه تقاضای استفاده از خدمات كوچینك هر سال دو برابر می شود و به طور تخمینی رهبران و مدیران ارشد شركت های فورچون500، بیش از 2 میلیارد دلار برای استفاده از خدمات كوچینگ هزینه كرده اند.</font></div><div style="text-align: right; direction: rtl;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><div style="direction: rtl;">#رهبری</div><div style="direction: rtl;">#رهبری_موثر&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#چشم_انداز&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#شایستگی&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#مهارت&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#مربیگری&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#کوچینگ</div><div style="direction: rtl;">#مدیریتتغییرسازمانی</div><div style="direction: rtl;">#حامی</div><div style="direction: rtl;">#سیدمحمداعظمی_نژاد&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#azaminejad&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#leadership&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#leadershipchange&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#leadershipcoaching&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#competecny&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#coaching&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#change_managent&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#change_managent_practionior&nbsp;</div><div style="direction: rtl;">#sponsership</div><div style="direction: rtl;">#coach_practionior</div></font></div></div> text/html 2019-07-15T19:38:14+01:00 hrjournalist.mihanblog.com سید محمد اعظمی نژاد رهبران خوب، نصیحت نمی کنند- آنها کوچینگ می کنند! http://hrjournalist.mihanblog.com/post/548 <font face="Mihan-Koodak" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://assets.weforum.org/article/image/large_3buOtWUhinQ9Og3JjAx2aIJ-ZRR6iQnc57l_hwbGUd8.jpg" alt=""> </font><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">⁣رهبران خوب مشاوره نمی دهند- آنها یك مربی (coach) هستند.&nbsp;</b><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">برگرفته از سایت رسمی مجمع جهانی اقتصاد ⁣weforum.org</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">تمام مدیران می خواهند کارکنان خود را رشد دهند، اما حفظ تعادل بین هدایت و مجبور کردن افراد به رشد می تواندبسیار دشوار باشد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">در حالی که برخی از مدیران ممکن است فکر کنند بهترین راه برای رهبری، این است که به طور مداوم کارکنان خود را توصیه و نصحیت کنند. تحقیقات اخیر نشان می دهد که برای کارکنان،&nbsp;&nbsp;کوچینگ و یا کمک به کارکنان حداکثر رساندن پتانسیل عملکرد خود، سبک رهبری موثرتری است. متاسفانه، درصد مدیرانی که از مربیگری به عنوان یک استراتژی رهبری استفاده می کنند اندک است. یک مطالعه اخیر منتشر شده در مدرسه کسب و کار هاروارد نشان می دهد که اکثریت مدیران به جای ایفای نقش کوچ، به عنوان مشاورعمل می کنند. به عبارت دیگر، آنها تیم ها را با میکروکنترل و توصیه های خود هدایت می کنند و نه با کمک به آنها برای یادگیری راه حل های خودشان.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">اگر چه ممکن است مدیران، مشاوران دائمی خوبی باشند، اما بهترین مدیران کسانی هستند که به کارکنان خود کمک می کنند تا اهداف قابل اجرا را ارائه دهند، به کارکنان خود بازخورد سازنده را ارائه می دهند و با دلسوزی آنها را به تمرین تشویق می کنند. در اینجا سه اقدام جزئی ساده (کوچک، با پشتوانه علمی، کوچک برای تغییر رفتار)، جهت کمک به پیشگیری از مشکلات مدیریتی و تبدیل شدن به یک رهبر بهتر و موثرتر ارائه می شود.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">اول-هر یک از جلسات خود را با شفافسازی دقیق هدف جلسه شروع کنید.</b><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">هیچ چیز بدتر از پایان دادن به جلسه ای با احساس اینکه دست خالی از آن بیرون آمده اید، نیست. یک راه آسان برای حل این مساله،این است که هر جلسه را با شروع یک هدف عملی برای تیم خود شروع کنید و به کارکنان خود اجازه دهید تا همگی برای یک هدف مشترک کار کنند. مدیران با شفافیت و وضوح هدف جلسه، می توانند حس اتحاد تیم را در جهت دستیابی به هدف مشترک تقویت کنند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">دوم-قبل از به سراغ آیتم بعدی هر موضوع، برای گرفتن بازخورد و بازتایید از افراد، مکث و تامل کنید.</b><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">در نظر گرفتن دیدگاه و نظرات کارکنان به اندازه درک و تامل شما نسبت به یک موضوع، گام مهمی در فرایند ارائه بازخورد است. اگر احساس اضطراب یا تشویش در پایان یك جلسه كاری با كاركنان به شما دست دهد، احتمالا نیاز بیشتری برای شنیدن دیدگاه های كاركنان و ارائه بازخورد بی واسطه و دلسوزانه به آنها دارید.در اولین جلسه بعدی خود، قبل از ارائه هر گونه بازخورد، اندكی كث و توقف داشته باشیدو وضعیت احساس رضایت كاركنان را به طور مورد بررسی قرار دهید. به عنوان یک رهبر، این&nbsp;&nbsp;بهترین فرصت برای شماست تا کارکنان خود را در مسیر درست قرار دهید و به آنها اجازه دهید مناسب ترین مسیرهای خود را برای موفقیت پیدا کنند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><b style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">سوم-هر زمانی که بازخورد سازنده ای دارید، آن را با دلسوزی و از صمیم قلب به اشتراک بگذارید.</b><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">مهمتر از همه، به یاد داشته باشید، بهتر است همیشه تمرین رفتاری یكپارچه و دلسوزانه از خود نشان دهید، چرا كه این موضوع کلید موفقیت یک رهبر موثر و تقویت روابط سالم و قدرتمند میان کارکنان و مدیران است. حفظ روحیه همدلی و مهربانی و توانمند سازی کارکنان با اجازه دادن به آنها برای صحبت کردن، ارائه بازخورد، طرح اختلاف نظر و حتی مسائل سطحی در لحظه، به تیم اجازه می دهد تا یک فرهنگ سازمانی سالمتر و اعتماد به شما را</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">به عنوان رهبر سازمانی تقویت کند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">حتی هنگامی كه كاركنان انتقادی می كنند، همیشه سعی كنید که شنوده ای فعال، مهربان و درک كننده باشید. این رفتار شما به کارمندان اجازه می دهد که بدانند که شما تلاش نمی کنید آنها را کنار بگذارید، بلکه آنها بازخوردی که برای رشد به آن نیاز دارند، می دهید. بازخورد مستقیم، مناسب و به موقع موجب تصحیح عملكرد افراد و تشویق آنها به انجام شكل انجام كاری است كه به آنها محول شده است.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">⁣#رهبری</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#رهبری_موثر&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#شایستگی&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#مهارت&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#مربیگری&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#کوچینگ</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;">#سیدمحمداعظمی_نژاد</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Samim, tahoma; font-size: 14px;"><img alt="