هر روز بهتر می شویم، اگر روحیه و امید داشته باشیم. (روزنوشتهای سید محمد اعظمی نژاد)
خلاصه رزومه سید محمد اعظمی نژاد
ایمیل: azaminejad@gmail.com
تلفن همراه: 09122101611
سایت شخصی: www.hrjournalist.ir
فعالیت های جاری: 
آموزش و كوچینگ رهبری، مشاوره، پژوهش مدیریت

سوابق اجرایی: 
رئیس کمیته آموزش و پژوهش-انجمن مدیریت ایران(از سال 93 تا کنون)
عضو هیئت رئیسه کمیته تخصصی توسعه-انجمن منابع انسانی ایران(از سال 92 تا 96)
رئیس کل آموزش و توسعه مدیران-شرکت ایران خودرو به مدت 5 سال(تا سال 1392)  
رئیس آموزش و پژوهش مرکز علمی و کاربردی ایران خودرو-به مدت شش ماه 
مدیر مهندسی تولید-شرکت مهرکام پارس-به مدت یک سال
مدیرعامل شرکت دانش بنیان راهبری صنایع ایواز مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به مدت 2 سال


عضویت در انجمن ها: 
عضو فدراسیون بین المللی كوچینگ 
عضو انجمن مدیریت ایران از سال 93 
عضو انجمن مدیریت منابع انسانی ایران از سال 91 
عضو انجمن علمی آموزش و توسعه 
عضو انجمن کیفیت ایران 
عضو انجمن مهندسین شیمی ایران 
عضو انجمن فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران

ارزیاب: 
ارزیاب جایزه ملی کیفیت ایران (از سال 92 تا کنون)
ارزیاب جایزه ملی غذا و دارو (سال 92 و 9